Pressmeddelanden

Här publicerar vi alla pressmeddelanden. Vill du veta mer? Kontakta vår VD Golaleh Ebrahimpur.

Three ways to manage IT products in a circular way

For the sixth year in a row, it is time for Circular Electronics Day on January 24. The goal is to create awareness about the need for a longer life…

23 januari

Mot hållbara evenemang genom engångsfria lösningar

Med stöd av RE:Source och Energimyndigheten kommer detta projekt att demonstrera hur system för återanvändbara förpackningar för mat och dryck vid större evenemang kan bidra till ökad hållbarhet, minskad nedskräpning och…

26 oktober

CIRCUBLADE – holistiska lösningar för cirkulär resursanvändning av uttjänta vindturbinblad

CIRCUBLADE-projektet syftar till att utveckla en cirkulär lösning genom återanvändning av uttjänta vindturbinblad i nya produkter med fokus på effektiv logistik, design och tillverkning samt utveckling av ett digitalt verktyg…

10 oktober

Chalmers Industriteknik joins CIRPASS to lay the ground for the deployment of European Digital Product Passports

On 5 October, the new CIRPASS (Collaborative Initiative for a Standards-based Digital Product Passport for Stakeholder-Specific Sharing of Product Data for a Circular Economy) project officially kicked off with a…

06 oktober

Omställning är möjlig!

Stor satsning på projekt som skyndar på cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser. Vi på Chalmers Industriteknik har vunnit flera uppdrag inom det strategiska innovationsprogrammet Re:Source som syftar till…

29 september

Boid AB knoppas av från Stiftelsen Chalmers Industriteknik

01 juli

Tekniktävling främjar utveckling av digitala verktyg för energiuppföljning i fastigheter

Fastighetsägarna Sverige har nyligen beviljats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Tekniktävling energiuppföljningssystem. Projektet är en gemensam insats med beställargrupperna Bebo (flerbostadshus) och Belok (lokaler).

08 april

Chalmers Industriteknik är ny partner i SAFER

Chalmers Industriteknik + SAFER = Tillsammans bidrar vi till att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för alla

14 mars

Kvinnor mest utsatta för olyckor och skador i trafikmiljön som rollatoranvändare

Antalet invånare över 80 år förväntas öka med över 50% mellan åren 2019 och 2030 i Sverige (Statistiska Centralbyrån). Många av dessa kommer att använda en rollator för att kunna…

07 februari

Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch

I projektet ”Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden” kraftsamlar svensk möbelbransch för att tillsammans uppnå en ökad spårbarhet av möbler. Ett viktigt initiativ, inte minst för att möta EU:s kommande…

03 februari