Pressmeddelanden

Här publicerar vi alla pressmeddelanden. Vill du veta mer? Kontakta vår VD Golaleh Ebrahimpur.

Omställning är möjlig!

Stor satsning på projekt som skyndar på cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser. Vi på Chalmers Industriteknik har vunnit flera uppdrag inom det strategiska innovationsprogrammet Re:Source som syftar till…

29 september

Boid AB knoppas av från Stiftelsen Chalmers Industriteknik

01 juli

Tekniktävling främjar utveckling av digitala verktyg för energiuppföljning i fastigheter

Fastighetsägarna Sverige har nyligen beviljats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Tekniktävling energiuppföljningssystem. Projektet är en gemensam insats med beställargrupperna Bebo (flerbostadshus) och Belok (lokaler).

08 april

Chalmers Industriteknik är ny partner i SAFER

Chalmers Industriteknik + SAFER = Tillsammans bidrar vi till att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för alla

14 mars

Kvinnor mest utsatta för olyckor och skador i trafikmiljön som rollatoranvändare

Antalet invånare över 80 år förväntas öka med över 50% mellan åren 2019 och 2030 i Sverige (Statistiska Centralbyrån). Många av dessa kommer att använda en rollator för att kunna…

07 februari

Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch

I projektet ”Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden” kraftsamlar svensk möbelbransch för att tillsammans uppnå en ökad spårbarhet av möbler. Ett viktigt initiativ, inte minst för att möta EU:s kommande…

03 februari

Eldrivna livmedeltransporter för ”sistamilen” leveranser

För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del. Det är aktuellt inte minst för sistamilen-leveranser när allt fler…

31 januari

Grön nudging för smartare take away

En reducerad användning av engångsprodukter bidrar till minskad nedskräpning och ökad hållbarhet. Med stöd av Naturvårdsverket genomför Chalmers Industriteknik en pilotstudie för test av nudging som metod för att stimulera…

18 januari

Gamla elbilsbatterier ger ny grafen

Återvinning av grafit ur förbrukade elbilsbatterier (LIB) kan ge hållbart kol för svensk grafenproduktion. Nu testas idén i ett nytt SIO Grafen-projekt där Linköpingsföretaget Grafren samarbetar med stiftelsen Chalmers Industriteknik…

15 december

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på…

26 november