Vi kraftsamlar inom energiområdet – två bolag blir ett

Vid årsskiftet fusionerades Chalmers Industritekniks båda dotterbolag CIT Energy Management och CIT Industriell Energi under det nya namnet CIT Renergy. Verksamheten är fortsatt inriktad på en mer hållbar och effektiv energi- och resursanvändning inom industri, bebyggelse och samhälle.

Det nya bolaget med 35 medarbetare besitter en unik energikompetens som under 30 år har byggts upp inom båda systerbolagen; CIT Industriell Energi med inriktningen energiintensiva industriella processer och CIT Energy Management med fokusering på bebyggelse och inomhusmiljö. CIT Renergy är väl rustat för att tjäna både företagens och samhällets utökade behov, inte minst givet det rådande energi- och klimatläget, på ett starkare och än mer effektivt sätt.

– Tillsammans blir vi ett ännu starkare stöd i energiomställningen för företag, myndigheter och branschorganisationer, säger VD Per-Erik Nilsson. Vi har även tidigare arbetat i flera gemensamma uppdrag och projekt, men nu kommer vi dra nytta av vår samlade kompetens och erfarenhet på ett ännu bättre sätt.

– De två energibolagen har varit basen i vår verksamhet som arbetat både brett och på djupet med energiområdet sedan stiftelsen bildades 1984 och energifrågan har väl aldrig stått högre på dagordningen än nu, säger Golaleh Ebrahimpur, VD för Stiftelsen Chalmers Industriteknik. Vi är stolta över att på ett så kraftfullt sätt bidra till energieffektivisering och klimatomställning inom industrin, bebyggelsen och samhället i stort. Den samlade kompetens som finns i vårt nya dotterbolag är unik.

Vill du veta mer?

Golaleh Ebrahimpur

VD Chalmers Industriteknik

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories
Pressmeddelande | 14 december 2023
Grafen framställd ur grafit från elbilsbatterier
Pressmeddelande | 12 december 2023
Toppbetyg till nationell 2D-satsning

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.