Hållbara & resurseffektiva matsystem

Livsmedel är livsviktigt för oss och dagens system har stor påverkan på vår miljö – både genom produktion och konsumtion av mat. Ett hållbart och cirkulärt livsmedelssystem kan minska den negativa miljöpåverkan men också öka vår hälsa genom våra matvanor som kan vara hållbara och hälsosamma.

God, näringsrik och hållbar mat

Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor handlar om att säkerställa att matproduktion, distribution och konsumtion sker på ett kretsloppsanpassat och hållbart sätt. Målet är att utnyttja resurser på ett mer hållbart sätt, bidra till produktionen och konsumtionen av god, näringsrik och hållbar mat samt att bidra till de svenska livsmedelsföretagens konkurrenskraft.

Inom Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor arbetar vi på Chalmers Industriteknik med allt från cirkulära flöden för en hållbar produktion, hållbara logistikkedjor, till hälsosam och smakrik mat och hälsosamma matvanor och cirkulära affärsmodeller. Det kan handla om att minska matsvinn i delar av värdekedjan och använda resurserna, maten, mer optimerat för att öka resursutnyttjandet. Eller så kan det handla om att producera mat i produktionsledet med minimala avfall och öka cirkulära flöden i produktionen.

Det kan också innefatta arbete med att utveckla hållbara och hälsosamma matvanor för unga, där smak och sensorik är viktiga komponenter. Samt att hjälpa företag att skala upp produktionen av nya, goda och hållbara råvaror och livsmedel och på andra sätt bidra till omställningen mot mer “grön” och “blå” mat i Sverige.

Möt experterna

Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

Marie Palmnäs

Projektledare, PhD

Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Dana Gilliland-Wiström

Kommunikatör och projektstöd, MSc

Projekt

Over & Oat – kan pressrester av havredryck bli till nya livsmedel och material?

I forskningsprojektet Over & Oat undersöks hur restprodukter från havredryckstillverkning (okara) kan omvandlas till ett värdefullt livsmedel. Projektet förväntas bidra till en mer hållbar livsmedelsindustri genom att minska matsvinn under produktion och effektivisera resursanvändningen av havre.

Projekt

Resvinn

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar. Fokus i projektet är att restauranger och skolor tar emot matsvinn från butiker och grossister.

Projekt

Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer fö…

Aktuellt
18 januari 2022
Grön nudgning för smartare take away
09 december 2022
Nytt projekt: ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar”
06 december 2022
Vi är med i projektet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk”