Marie Palmnäs

Projektledare, PhD

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Hållbara & resurseffektiva matsystem, Livsmedelsvetenskap, Projektledning

Jag vill jobba tillsammans för att skapa ett cirkulärt och hållbart livsmedelsystem- med god mat!

Marie är projektledare inom cirkulär ekonomi med fokus på cirkulära och hållbara matsystem. Hon arbetar bland annat med att stötta forskare och företag med att ta fram och implementera nya innovativa strategier för att öka konsumtionen av god, hälsosam och hållbar mat, bland annat med fokus på skolungdomar och att ta tillvara på mer av maten som produceras och att stärka företagens konkurrenskraft. Marie har forskarbakgrund inom livsmedelsvetenskap och medicinsk vetenskap och har fortsatt att utbilda sig inom hållbara livsmedelssystem samt ledarskap.

Projekt jag jobbat med
Over & Oat – kan pressrester av havredryck bli till nya livsmedel och material?
Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar
RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar
Alla projekt