Accelerera AI-potentialen: Brobyggande mellan forskning och verklig påverkan

Positiva effekter på samhället

AI erbjuder inte bara spännande forskningsmöjligheter, utan skapar också ett stort mervärde som kan förändra världen på många sätt. På Chalmers Industriteknik sammanför vi spetsforskning med tillämpningar i verkligheten.

Genom samverkande innovationsprojekt ger vi forskning, industri och offentlig sektor möjlighet till avancerad maskininlärning och dataanalys. Vi är fast beslutna att driva den senaste forskningen och utvecklingen till högre beredskapsnivåer för att generera positiva effekter på samhället.

Våra experter har en stark akademisk bakgrund inom flera olika discipliner och kommer att vägleda i er AI-anpassningsresa.

Inom våra expertområden täcker vi AI-utveckling från idé till driftsättning och använder oss av en rad olika datavetenskapliga verktyg och metoder. Vi stöder forskare och industri med att identifiera AI-användningsfall, teknisk noggrannhet och praktisk implementering.

Urbana Digitala Tvillingar är digitala kopior av städer som gör det möjligt för oss att simulera, förutsäga och visualisera stadens puls med hjälp av skiktade datakällor för byggnader, infrastrukturer, verktyg, företag och rörelse av människor och fordon.
Vi tillämpar vår expertis inom datorseende i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, främst tillsammans med små och medelstora företag, inom områden som hälsovård, återvinning, tillverkning, geologi och materialvetenskap.
Med hjälp av tekniker från matematik och datavetenskap kan vi hjälpa dig att hitta den optimala lösningen för din optimeringsutmaning.
Urbana Digitala Tvillingar är digitala kopior av städer som gör det möjligt för oss att simulera, förutsäga och visualisera stadens puls med hjälp av skiktade datakällor för byggnader, infrastrukturer, verktyg, företag och rörelse av människor och fordon.
Vi tillämpar vår expertis inom datorseende i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, främst tillsammans med små och medelstora företag, inom områden som hälsovård, återvinning, tillverkning, geologi och materialvetenskap.
Med hjälp av tekniker från matematik och datavetenskap kan vi hjälpa dig att hitta den optimala lösningen för din optimeringsutmaning.

Vill du veta mer?

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD