Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Expertis inom

Tillämpad matematik & optimering, Artificiell Intelligens, maskininlärning, datavetenskap för analys och förutsägelse, naturlig språkbehandling, djupinlärning

Ren forskning handlar om att veta vilket är grundläggande för att förstå och förnya. Tillämpad forskning handlar om att göra vilket är grundläggande för att utveckla framtiden.

Berenice har erfarenhet av AI både från den akademiska världen och privata företag. 2013 arbetade hon som professor/forskare i datavetenskap vid ITESM (Mexiko). År 2015 fick hon ett postdoktoralt stipendium för att arbeta med analys av hjärnsignaler med Machine Learning (ML). År 2017 flyttade hon till Sverige för att arbeta som ML Engineer, hon utvecklade datavetenskapliga applikationer inom områdena redovisning, ekonomi och kundservice.

Sedan Maj 2021, Berenice förvaltar projektportföljen och är Data Scientist för den tillämpade AI-gruppen. Hon utvecklar tillämpad forskning inom artificiell intelligensprojekt och skräddarsyr lösningar för hela datalivscykeln. Berenice samarbetar med företag och forskningsorganisationer inom privat och offentlig sektor i Sverige och Europeiska unionen. Hon utvecklar proof of concepts i framkanten av AI, men också systemprototyper i operativa miljöer. Hennes nuvarande portfölj omfattar projekt inom områdena hälsa, geologi, grafen och jordbruk. Hon tillämpar generella maskininlärningstekniker, statistik, djupinlärning, datorseende, metoder för optimeringsproblem och agila metoder för mjukvaruutveckling.

Projekt jag jobbat med
AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot
AlgAIe – Optimization of algae cultivation using AI to significantly reduce methane emission from cattle
BraSatt
Alla projekt