Så arbetar Chalmers Industriteknik

Vi gör dagens forskning till morgon­dagens samhälls­vinster

Vi är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. I nära samarbete med forskare, akademin och industrin utvecklar vi nytänkande tekniska lösningar, miljövänliga material, cirkulära affärsmodeller och energieffektivisering med stöd av tillämpad AI som gör verklig nytta för vårt samhälle.

Bygger broar mellan forskning och näringsliv

På Chalmers Industriteknik utvecklar vi tekniker, produkter och tjänster som bygger på kunskaper och tekniska framsteg från forskningsvärlden. Syftet med allt vi gör är att skapa nya lösningar på samhällsproblem och stärka konkurrenskraften hos företag och organisationer.

Vi ser oss själva som den sammansvetsande länken mellan forskning, akademin och industrin. Har vi inte kompetensen du behöver, ser vi till att koppla samman dig med den organisation eller personerna som kan hjälpa dig.

Från idé till innovation

Idéer kan uppstå när som helst – en observation av vardagen, en utmaning du stött på i samhället, en ny teknisk lösning du hört talas om eller en kreativ tanke. Vi stöttar verksamheter i att dra nytta av kraften i innovation och att förvandla kreativa idéer till nya hållbara lösningar och affärer.

Förutom teknisk expertis har Chalmers Industriteknik mångårig erfarenhet av att stödja verksamheter med utveckling av sin innovationsförmåga genom strukturerad innovationsledning. I nära samverkan med er organisation hjälper vi er att analysera nuläget, ta fram handlingsplaner och utbilda innovationsledare för att skapa en stark innovationskultur i er verksamhet.

 

Vill du förvandla dina idéer till innovationer?

Vi har format framtiden sen 1984

Chalmers Industriteknik stiftades av Chalmers tekniska högskola 1984, för att överbrygga länken mellan Chalmersforskare som ville jobba med innovation och närmare näringslivet än vad dåtidens byråkrati tillät. Även om själva uppdraget har varit oförändrat sen start, har verksamheten kontinuerligt anpassat sig till förändrade omvärldsvillkor för att leverera nytänkande lösningar på nutida samhällsutmaningar.

Exempel från verkligheten

Läs mer om våra projekt i samverkan med forskning och industrin.