Omvärlds­bevakning & Förstudier

Få koll på trender och samhälls­utmaningar

 
På Chalmers Industriteknik anser vi att en grundlig förståelse för state-of-the-art, marknader, trender och samhällsutmaningar är avgörande för en framgångsrik implementering av tekniska framsteg och innovativa idéer.

Våra starka kopplingar till forskning och industri, tillsammans med vår tekniska expertis, gör att vi kan erbjuda en rad olika tjänster som marknadsanalyser, förstudier, business intelligence, kartläggningar och undersökningar.

Vill du veta mer?

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning