Grafen & andra 2D-material

2D-material, inklusive grafen, är en ny spännande materialklass. Unika egenskaper möjliggör multifunktionella tillämpningar, som starkare plaster med god värmeledningsförmåga. Vi jobbar för att hållbara innovationer med 2D-material snabbare ska nå marknaden.

Håll elektroniken sval, bakterierna borta och förhindra korrosion

2D-material (tvådimensionella) kan vara en del av lösningen på många utmaningar. De unika egenskaperna som uppstår när ett material är endast ett, eller några få, atomlager tjockt kan skapa framtida lösningar för nya och gamla problem. 2D-materialet grafen är starkt, töjbart, genomskinligt och har både hög elektrisk och termisk ledningsförmåga. Det kan hittas i elektronik, sensorer, färg, batterier, kompositer med plast, gummi eller betong och ytskydd. Bara fantasin sätter stopp för nya tillämpningar.

Chalmers Industriteknik länkar samman de senaste forskningsrönen med industrins behov. Vi har gedigen expertkunskap inom 2D-material och breda kontaktnät inom Sverige och Europa. Vi jobbar strategiskt framåt och ansvarar för programkontoret för det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen och arbetspaketet Industrialisation inom EU-satsningen Graphene Flagship. Hållbarhet genomsyrar alla våra projekt och vi arbetar ofta med att länka samman hela värdekedjor. Vi engagerar oss även i komplicerade frågor inom standardisering, karakterisering, hälso- och miljöpåverkan av 2D-material.

Mer information om 2D-material och dess möjligheter kan du hitta här:
Swedish Graphene Forum Magazine
SIO Grafens Årsberättelse

Möt experterna

Blerina Gjoka

Projektledare, PhD

C. Eric Ramberg

Senior rådgivare, PhD

Elisabeth Sagström-Bäck

Programchef SIO Grafen

Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

Jonas Löfvendahl

Kommunikatör

Jon Wingborg

Projektledare, MSc

Kari Hjelt

Innovationschef Graphene Flagship

Lilei Ye

Affärsutvecklare, PhD

Sofia Kihlman Öiseth

Gruppchef Grafen

Eleonor Hendar

Kommunikatör

Exempel från verkligheten
Projekt

Förbrukade elbilsbatterier som alternativ kolkälla

Grafit är den främsta råvaran för att göra grafen. Även om grafittillgången inte är knapp, så utbudet av högkvalitativ grafit är mycket mindre och efterfrågan förväntas öka avsevär…

Projekt

Grafenförstärkt ledande cementbaserad beläggning

Stålarmerad betong är ett viktigt konstruktionsmaterial som ofta exponeras för tuffa miljöer, vilket leder till korrosionsskador. Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) är en…

Projekt

Millimetervåg baserat grafen som möjliggör trådlös kommunikation

Kan grafen tävla med vanligt använda elektriskt ledande material som koppar, guld, aluminium och silver på substrat som kretskort?…