LCA kalkylverktyg för grafen – GRALCA

Grafen & andra 2D-material
Det behövs mer kunskap om miljöpåverkan från specifika material eller processer för att kunna fatta beslut för en hållbar framtid.

Detta strategiska projekt inom SIO Grafen syftar till att hjälpa svenska grafen företag att fatta mer medvetna strategiska och operativa beslut angående miljöprestanda för sina produkter. Ett prototypverktyg för livscykelbedömning (LCA) kommer att skapas där användare ska kunna hitta relevant generisk data för sina råvaror och processer för att kunna simulera relevanta scenarier för miljöprestanda vid tillverkning, användning och sluthantering av produkter.

Fakta
Finansiär: Vinnova, Energimyndigheten och Formas
Strategiskt projekt inom SIO Grafen.
Partners: IVL, Grafren, 2D Fab, Graphmatech, Aninkco, Bright Day Graphene, EMPA, Chalmers, Minviro, RISE och Chalmers Industriteknik.

Foto: iStock

Vill du veta mer?

Sofia Kihlman Öiseth

Gruppchef Grafen

Blerina Gjoka

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…