Datadriven innovation

Stora datamängder florerar ofta i dagens samhälle men det är inte alltid lätt att veta hur och när dessa datamängder kan och framförallt får användas för att skapa nya innovationer.

Löser utmaningar och problem med data

Datadriven innovation handlar om att använda stora datamängder för problemlösning. Det kan handla om både insamling, analys och användning av data. I samband med detta uppstår det ofta frågeställningar kring bland annat rättsliga aspekter när man vill använda data för olika typer av innovationer. I många fall handlar det om dataskyddsförordningen (GDPR) och rättsliga aspekter kring personuppgifter.

En tidig riskanalys av dessa aspekter kan möjliggöra för datadriven innovation och kan vara ett sätt att undvika att hamna i svårigheter med datarätt. På Chalmers Industriteknik arbetar vi med sådana riskanalyser, men också analys av och i framtagandet av olika tekniska standarder för datadelning. Vi arbetar också med utbildning kring frågor som rör dataskyddsförordningen.

Möt experten

Jonathan Converse

Projektledare, PhD

Jordan M. Kane

Projektledare, PhD

Vilhelm Verendel

Projektledare, PhD