Jonathan Converse

Projektledare, PhD

Expertis inom

Innovationsledning, Datadriven innovation, Datadriven innovation

Jonathan jobbar med datadriven innovation (datastrategi, datahantering, DataOps, dataintegritet, datadelning, monetarisering av data. Han har tidigare jobbat med fordonstillverkning och som expert inom digital transformation, statsvetenskap och internationella relationer. Andra kompetenser som Jonathan har är inom Supply Chain & logistik, Lean transformation, fordonstillverkning, digital transformation, affärsstrategi, start-ups, riskkapital, impact investment, Agile / DevOps, IoT, Industry 4.0, AI och cirkulär ekonomi.