Inomhusmiljö

Rätt krav på inomhusmiljön och system som fungerar optimalt.

Ventilation, värme och komfortkyla ska fungerar på rätt sätt

Vi hjälper myndigheter, bransch och företag att formulera entydiga och relevanta krav på inomhusklimatets kvalitet.

Vi bistår bygg- och förvaltningsprocessens olika aktörer med teknikstöd i inomhusmiljöfrågor där vi kombinerar teoretisk kunnande med praktiska färdigheter.

Vi arbetar med bostäder, kontor, skolor och andra lokalbyggnader. Som specialister på särskilt känsliga inomhusmiljöer arbetar vi inom exempelvis vårdsektorn och läkemedelsindustrin.

Möt experten

Mari-Liis Maripuu

Affärsområdeschef Inomhusmiljö