Lars Ekberg

Chef Affärsområde Inomhusmiljö

Expertis inom

Rätt inomhusmiljö i energieffektiva byggnader

Lars är anställd på vårt dotterbolag CIT Renergy. Han är Adjungerad Professor i inneklimatteknik vid Avdelningen för installationsteknik på Chalmers.