Spårbarhet och digitala produktpass

Spårbarhet bidrar till att säkerställa att produkter är säkra, ursprungsmärkta och etiskt producerade, och digitala produktpass (DPP) är EU:s svar på hur hållbara produkter kan bli normen. DPP:s roll är att standardisera och reglera hållbara produkter, möjliggöra spårbarhet och återcirkulering av material samt hjälpa samhället att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. På så sätt minskar dessa produkters miljöpåverkan under hela sin livstid och resursanvändningen för deras produktion.

Transparens genom hela produktens livscykel

Digitala produktpass (DPP) hjälper företag och konsumenter att göra hållbara val genom att tillhandahålla mer transparent produktinformation under produktens hela livscykel. Chalmers Industritekniks roll är att hjälpa företag att skapa värde genom cirkulära affärsmodeller, utforska och förbereda sig för konsekvenserna av införandet av DPP.

Chalmers Industriteknik har varit med från början och är nu en aktiv deltagare i att utveckla och implementera EU-förordningen i en svensk kontext med företag. Vi är också med och skapar nya EU-standarder för digitala produktpass genom SIS tekniska kommitté 639 i samarbete med andra svenska företag. Med vår erfarenhet och expertis kan vi hjälpa till att navigera i regelverk och cirkulära affärsmodeller som gör att ditt företag kan blomstra och skapa värde genom att integrera DPP-regelverket.

Möt experterna

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Bakgrund porträtt
Katarina Lorentzon

Projektledare, MSc

Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

Oscar Ivarsson

Data Scientist, MSc

Vilhelm Verendel

Projektledare, PhD

Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

Projekt

Trace 4 Value – KEEP (Steg 3)

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value kan den generella utmaningen samlas upp, och appliceras mer generellt både i den egna branschen och i andra.

Projekt

SmartPass: Digitalisering av tre olika värdekedjor

Skapa produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet är att utveckla och utvärdera digitala produktpass som hanterar hela värdekedjan för respektive kategori från tillverkning till återvinning.

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en tidig omfattning. En viktig utgångspunkt i projektet har varit att bygga kännedom och kunskap om produktpass inom svenskmöbelindustri för att underlätta för en framtida implementering.

Aktuellt
03 februari 2022
Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch
16 december 2022
Trust4value ännu ett projekt inom spårbarhet!