Oscar Ivarsson

Data Scientist, MSc

Expertis inom

Tillämpad AI, Maskininlärning, Datorseende, Datautforskning, Visualisering

Oscar arbetar med analys och automatisering baserat på data genom att använda sig av maskininlärning och andra metoder inom området data science. Hans drivkraft kommer från att hjälpa människor och organisationer att använda sin data för att förbättra sina verksamheter. Den centrala delen av Oscars arbete är att förbereda, utforska och analysera data genom att implementera prediktiva modeller.Oscar är utbildad civilingenjör i Medieteknik med en master inom Datateknik från Linköpings Universitet. Examensarbetet gjordes i samarbete med Karolinska Institutet där han utvecklade metoder för analys av data som tas fram från tidiga studier av läkemedelskandidater.

Oscar har tidigare jobbat som forskningsingenjör inom Data Science på Chalmers med projekt inom flera olika forskningsområden.