Effektivare samarbete för innovation

Att realisera nya innovativa produkter eller tjänster kräver allt oftare extern kompetens. Samarbete över företagsgränser och med forskningsutförare ställer nya krav på ledarskap, metoder för samarbete och kulturkompetens.

Samarbete över gränser mellan forskning och företag

Att utveckla innovativa produkter kräver ofta en kombination av nya teknikområden och externa samarbeten t ex när produkter kompletteras med mjukvarubaserade tjänster eller när nya materialkombinationer används för att uppnå bättre prestanda. För effektiva samarbeten mellan företag, universitet och institut krävs såväl kulturkompetens, projektavtal och processer för att hantera nya uppfinningar. Det finns vetenskapsbaserad kunskap om hur man kan bygga ett kreativt klimat i utvecklingsprojekt. Det finns också modeller för hur man kan styra utvecklingsprojekt som går över organisationsgränser.

Vi erbjuder en workshopbaserad utbildning för utvecklingsteam inom en organisation eller projektgrupper som spänner över flera organisationer. Workshoparna innehåller utbildning och praktiska övningar som syftar till att stärka och utveckla ett kreativt klimat inom ett team. De går också igenom verktyg för att utvärdera potentiella samarbeten. Under praktiska övningar skapas en kulturkompetens som underlättar samarbete över gränser mellan forskning och företagande.

Möt experterna

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Elis Carlström

Senior rådgivare, Docent

Aktuellt
30 augusti 2022
Boksläpp! Elis Carlströms bok ”Collaborative leadership and innovation”