Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Expertis inom

Innovationsledning, Immateriella rättigheter & tillgångar, Datadriven innovation, Affärsutveckling, Effektivare samarbete för innovation, Innovation, tekniköverföring, kommersialisering, IP & IA, marknadsundersökningar

Need is a mother of innovation - Polish proverb

Aleksandra är projektledare och arbetar med frågor som rör innovationsledning. Hennes roll i olika projekt är ofta att överbrygga klyftan mellan råteknologi och marknad. Hon arbetar sittandes vid ett rörigt skrivbord och löser outtröttligt problem på gränsen mellan akademisk forskning, industri och offentliga finansiärer, med en målsättning att alla parter ska känna att projektet har levererats framgångsrikt.

Aleksandra har en magisterexamen i bioteknik från University of Life Sciences i Poznan och en examen i Business in Biotechnology från Jagiellonian University i Krakow. Hon har tidigare arbetat både inom akademin och det privata näringslivet, ansvarig för frågor som rör tekniköverföring och teknikscouting för Institute of Plant Genetics, PAS och BioTech Consulting.