Computer Vision

Datorseende gör det möjligt för datorer att tolka och förstå visuella data på samma sätt som människor gör.

Från medicinsk bildbehandling till självkörande bilar

Visionssystem och bildanalys kan göra det möjligt för datorer att förstå bilder eller videor, ta fram värdefull information och vidta åtgärder. Framsteg inom hårdvaruutveckling, tillgång till data och utveckling av avancerade algoritmer har under de senaste åren flyttat fram gränserna för datorseende. Detta har möjliggjort ett stort antal tillämpningar, t.ex. upptäckt av cancer eller autonom körning.

Teamet för tillämpad AI vid Chalmers Industriteknik har expertis inom djupinlärning, datainsamling, förbehandling av data och sensorteknik. Vi tillämpar vår expertis inom datorseende i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, främst tillsammans med små och medelstora företag, inom områden som hälsovård, återvinning, tillverkning, geologi och materialvetenskap.

Möt experterna

Moheb Nayeri

Data Scientist, PhD

Maxim Chukharkin

Data Scientist, PhD

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Faruk Geles

Data Scientist, PhD

Oscar Ivarsson

Data Scientist, MSc

Exempel från verkligheten
Projekt

Utveckla och validera AI i befintlig patient processer för hudcancer

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Nästan 4 500 fall av aggressivt hudmelanom upptäcks årligen, cirka 500 personer dör varje år i sjukdomen.…

Projekt

AutoWEEEdakt

Vid återvinning av WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) används manuellt arbete i stor utsträckning för att sortera och kategorisera WEEE. Detta beror främst på att åte…

Projekt

Ökat återbruk inom Second Hand genom sortering med hjälp av AI

Visionen för detta projekt är enkel. På gåvosorteringen hos Röda Korset i Örebro sorteras artiklar automatiskt på ett rullband utifrån varukategori och material. Artiklar som inte…

Aktuellt
25 november 2022
Tillämpad AI presenterade AutoWEEEdakt på Vinnovas konferens
22 november 2022
Ny metastudie publicerad!
04 oktober 2022
Nytt projekt mellan Röda korset och gruppen tillämpad AI