Maxim Chukharkin

Data Scientist, PhD

Expertis inom

Tillämpad AI, Datavetenskap och datorseende, Utveckling av tillämpad superkondiktivitet, Sensorer för magnetfält

Det viktiga är att inte sluta ifrågasätta. Nyfikenheten har sitt eget existensberättigande. (Albert Einstein)

Maxim har en bakgrund inom tillämpad fysik och under sin doktorandutbildning utvecklade han ultrakänsliga supraledande magnetfältssensorer. Han har stor erfarenhet av experimentell fysik och har arbetat med utvecklingen av flerkanaliga mätsystem. Sedan 2016 arbetar Maxim på Chalmers Industriteknik inom datavetenskap och datorseende. Han utvecklar bildinsamlingssystem, algoritmer för maskininlärning och processer för datahantering.