Maxim Chukharkin

PhD

Expertis inom

Tillämpad AI, Sensorer och datainsamling, applicerad superledning, fysik

The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. (Albert Einstein)

Maxim har arbetat med utvecklingen av ultrahöga känsliga magnetfältsensorer från biomagnetiska applikationer. Han har 15 års erfarenhet i renrum. Han har också jobbat med design och tillverkning av quantum superledande sensorer samt utfört testning och implementering. Nu är han involverad i utveckling av maskininlärningsalgoritmer och dataanalys.