Cirkulär design

Cirkulär design syftar till att göra produkter och processer mer hållbara genom att minimera avfallet och återanvända material. Spårbarhet hjälper till att säkerställa att produkter är säkra, ursprungsmärkta och etiskt producerade. Tillsammans gör dessa två saker det möjligt för företag och konsumenter att göra mer hållbara val och främja en mer hållbar framtid.

Nytt liv åt gamla produkter och material

När materialet, komponenten eller produkten tillslut har tjänat sitt första syfte finns vi där för att hjälpa den hitta sitt nya syfte. Genom att kombinera kompetens inom design och cirkulär ekonomi utvecklar vi innovativa produkter där kvarvarande funktion och utseende bevaras och utnyttjas i nya tillämpningar – helt utan komplicerade återvinningsprocesser. Endast fantasin sätter gränser för upcycling.

Men, vi behöver också bli bättre på att göra rätt från början, det vill säga designa för ett långt liv, för återanvändning och för återvinning. Redan i designsteget avgörs nämligen hur väl produkten kommer kunna återvinnas eller återanvändas när den når slutet på sin första livscykel.

Möt experterna

Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Projekt

LoopSpeaker – Återanvändning av bilhögtalare i och utanför bil

Projektet LoopSpeaker syftar till att kartlägga förutsättningar för, samt föreslå, hur högtalare från ”skrotbilar” (bilar som av olika anledningar nått slutet på sina respektive livscykler) kan återanvändas.

Aktuellt
03 februari 2022
Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch
16 december 2022
Trust4value ännu ett projekt inom spårbarhet!