Cirkulär design & spårbarhet

Cirkulär design syftar till att göra produkter och processer mer hållbara genom att minimera avfallet och återanvända material. Spårbarhet hjälper till att säkerställa att produkter är säkra, ursprungsmärkta och etiskt producerade. Tillsammans gör dessa två saker det möjligt för företag och konsumenter att göra mer hållbara val och främja en mer hållbar framtid.

Nytt liv åt gamla produkter och material

När materialet, komponenten eller produkten tillslut har tjänat sitt första syfte finns vi där för att hjälpa den hitta sitt nya syfte. Genom att kombinera kompetens inom design och cirkulär ekonomi utvecklar vi innovativa produkter där kvarvarande funktion och utseende bevaras och utnyttjas i nya tillämpningar – helt utan komplicerade återvinningsprocesser. Endast fantasin sätter gränser för upcycling.

Men, vi behöver också bli bättre på att göra rätt från början, det vill säga designa för ett långt liv, för återanvändning och för återvinning. Redan i designsteget avgörs nämligen hur väl produkten kommer kunna återvinnas eller återanvändas när den når slutet på sin första livscykel.

Möt experterna

Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Projekt

Design för cirkulära fiskeredskap   

Design för cirkulära fiskeredskap är ett av flera delprojekt inom Havs- och vattenmyndighetens (HaV) regeringsuppdrag om insamling av fiskeredskap och fritidsbåtar.

Bild från västkusten, sjöbodar
Projekt

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and efficient system to collect, transport, dismantle and recycle the batteries. One of the main energy sources used in EVs is lithium ion (Li-ion) battery. An important step for batteries destined for recycling is the pre-treatment process. During this process, the battery is discharged and dismantled into its constituent components. The pre-treatment process is mostly done manually today and may comprise considerable ergonomics and safety risks for the operators.

Projekt

Trace 4 Value – KEEP

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value kan den generella utmaningen samlas upp, och appliceras mer generellt både i den egna branschen och i andra.

Aktuellt
03 februari 2022
Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch
16 december 2022
Trust4value ännu ett projekt inom spårbarhet!