Nils Ólafur Egilsson

Projektledare, MSc

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Cirkulära strategier & affärsmodeller, Cirkulär ekonomi, miljöanalys, industriell symbios

Jag vill bidra till en hållbar framtid genom med att hjälpa industrin, allmänheten och den offentliga sektorn att bli mer cirkulära.

Nils är utbildad ingenjör med en kandidat inom samhällsbyggnadsteknik ifrån Islands universitet och har en masterexamen inom Industriell Ekologi från Chalmers tekniska högskola. Examensarbetet undersökte integration av cirkulära indikatorer och Value Stream Mapping.

Nils har tidigare arbetat på VSO Consulting som hållbarhetsrådgivare. Hans roll var inriktad mot LCA analyser för byggnader och konsultering av materialval samt certifieringar.

Projekt jag jobbat med
Bild från västkusten, sjöbodar
Design för cirkulära fiskeredskap   
Alla projekt