Urbana digitala tvillingar

Digitala tvillingar kan vara kraftfulla verktyg för att förvalta och planera våra städer på ett mer hållbart sätt.

Simulera och visualisera stadspulsen

Urbana Digitala Tvillingar är digitala kopior av städer som gör det möjligt för oss att simulera, förutsäga och visualisera stadens puls med hjälp av skiktade datakällor för byggnader, infrastrukturer, verktyg, företag och rörelse av människor och fordon.

Inom detta mycket breda område tillämpar vi datavetenskap på områdena stadsplanering och arkitektur. Teamet har expertis inom avancerad geospatial dataanalys, modellering och simulering, parametrisk modellering och beräkningsdesign samt mjukvaruutveckling av verktyg för beslutsstöd.

Teamet Urban Digital Twins kan hjälpa kommuner att förstå sina data och få ut mer värde ur dem. Vi kan förse forskare med verkliga användningsfall, utvecklingsstöd för att bygga prototyper och demonstratorer. Våra industriella partner kan dra nytta av praktisk användning av spetsforskning samt tillgång till det akademiska ekosystemet genom nätverk och innovationsprojekt.

Möt experterna

Dag Wästberg

Projektledare, Data science, Geodata specialist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD, MSc Engineering, MSc Architecture

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Exempel från verkligheten
Projekt

DecarbonAIte

Byggnadssektorn har en enorm potential att minska utsläppen av växthusgaser. Stora renoveringar är brådskande för att uppfylla Sveriges klimatmål för 2045. Ett hinder är de…

Projekt

Digital Twins Cities Centre

Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital Twin City som grund för di…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…