Urbana digitala tvillingar

Digitala tvillingar kan vara kraftfulla verktyg för att förvalta och planera våra städer på ett mer hållbart sätt.

Simulera och visualisera stadspulsen

Baserat på avancerad forskning och utveckling utnyttjar vi kraften av digitala tvillingar och tillämpar datavetenskap för att förbättra stadsplanering och arkitektur.

Inom detta mycket breda område tillämpar vi datavetenskap på områdena stadsplanering och arkitektur. Teamet har expertis inom avancerad geospatial dataanalys, modellering och simulering, parametrisk modellering och beräkningsdesign samt mjukvaruutveckling av verktyg för beslutsstöd.

Teamet Urban Digital Twins kan hjälpa kommuner att förstå sina data och få ut mer värde ur dem. Vi kan förse forskare med verkliga användningsfall, utvecklingsstöd för att bygga prototyper och demonstratorer. Våra industriella partner kan dra nytta av praktisk användning av spetsforskning samt tillgång till det akademiska ekosystemet genom nätverk och innovationsprojekt.

Illustration: Chalmers tekniska högskola

Möt experterna

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Exempel från verkligheten
Projekt

DecarbonAIte

Byggnadssektorn har en enorm potential att minska utsläppen av växthusgaser. Stora renoveringar är brådskande för att uppfylla Sveriges klimatmål för 2045. Ett hinder är de…

Projekt

Digital Twins Cities Centre

Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital Twin City som grund för di…