DecarbonAIte

Urbana Digitala Tvillingar

Byggnadssektorn har en enorm potential att minska utsläppen av växthusgaser. Stora renoveringar är brådskande för att uppfylla Sveriges klimatmål för 2045. Ett hinder är den manuella, tidskrävande planeringen av renoveringsåtgärder. Digitala tvillingar av städer kan ge en bra grund för effektiv renoveringsplanering och beslutsstöd.

Data som behövs för energisimulering, t.ex. fönster eller u-värden för byggnadsskalet, saknas dock för närvarande. Syftet med det här projektet är att anpassa och tillämpa maskininlärning för att extrahera funktioner från offentligt tillgängliga databaser för att berika digitala tvillingmodeller för städer och tillhandahålla optimerade renoveringsåtgärder för beslutsstöd.

Fastighetsförvaltare och kommuner kommer direkt att dra nytta av verktyget för beslutsstöd och en bättre digital plattform för att förvalta byggnaderna. På lång sikt bidrar projektet till att öka renoveringstakten och uppnå klimatmålen. De berikade digitala tvillingarna ger också många fördelar utöver renoveringsplanering.

Se projektvideo här

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Projektledare, Data science, Geodata specialist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD, MSc Engineering, MSc Architecture

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…