DecarbonAIte

Urbana Digitala Tvillingar

Byggnadssektorn har en enorm potential att minska utsläppen av växthusgaser. Stora renoveringar är brådskande för att uppfylla Sveriges klimatmål för 2045. Ett hinder är den manuella, tidskrävande planeringen av renoveringsåtgärder. Digitala tvillingar av städer kan ge en bra grund för effektiv renoveringsplanering och beslutsstöd.

Data som behövs för energisimulering, t.ex. fönster eller u-värden för byggnadsskalet, saknas dock för närvarande. Syftet med det här projektet är att anpassa och tillämpa maskininlärning för att extrahera funktioner från offentligt tillgängliga databaser för att berika digitala tvillingmodeller för städer och tillhandahålla optimerade renoveringsåtgärder för beslutsstöd.

Fastighetsförvaltare och kommuner kommer direkt att dra nytta av verktyget för beslutsstöd och en bättre digital plattform för att förvalta byggnaderna. På lång sikt bidrar projektet till att öka renoveringstakten och uppnå klimatmålen. De berikade digitala tvillingarna ger också många fördelar utöver renoveringsplanering.

Se projektvideo här

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…