DecarbonAIte

Urbana digitala tvillingar

Byggnadssektorn har en enorm potential att minska utsläppen av växthusgaser. Stora renoveringar är brådskande för att uppfylla Sveriges klimatmål för 2045. Ett hinder är den manuella, tidskrävande planeringen av renoveringsåtgärder. Digitala tvillingar av städer kan ge en bra grund för effektiv renoveringsplanering och beslutsstöd.

Data som behövs för energisimulering, t.ex. fönster eller u-värden för byggnadsskalet, saknas dock för närvarande. Syftet med det här projektet är att anpassa och tillämpa maskininlärning för att extrahera funktioner från offentligt tillgängliga databaser för att berika digitala tvillingmodeller för städer och tillhandahålla optimerade renoveringsåtgärder för beslutsstöd.

Fastighetsförvaltare och kommuner kommer direkt att dra nytta av verktyget för beslutsstöd och en bättre digital plattform för att förvalta byggnaderna. På lång sikt bidrar projektet till att öka renoveringstakten och uppnå klimatmålen. De berikade digitala tvillingarna ger också många fördelar utöver renoveringsplanering.

Se projektvideo här

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…