Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Expertis inom

Urbana digitala tvillingar, Urban Digital Twins, Smarta Städer, projektsamordning, ledning, projektansökningar, projektrapportering, forskningskoordinering

Bernd har en omfattande erfarenhet inom ledning och samordning av forsknings- och innovationsprojekt, med en särskild expertis inom området urbana digitala tvillingar. Sedan mars 2020 är han den vetenskapliga samordnaren för Digital Twin Cities Centre vid Chalmers tekniska högskola. Som ledare för gruppen Applied AI på Chalmers Industriteknik sedan april 2021, har Bernd visat sin förmåga att leda och stärka organisationen. Innan det var Bernd affärsutvecklare och projektledare på Big Science Sweden, där han var ansvarig för planering och genomförande av Big Science-aktiviteter i Västsverige.

Projekt jag jobbat med
Digital Twins Cities Centre
DecarbonAIte
Alla projekt