Vi är med och ställer om till en cirkulär ekonomi

Hållbara företag i balans med naturens resurser

Cirkulär ekonomi innebär att vara resurseffektiv med de resurser och tillgångar vi har på planeten. Inom Chalmers Industriteknik arbetar vi för att öka förståelsen för hur vi ska leva i balans med naturens resurser och samtidigt möta samhällens behov och bidra till konkurrenskraftiga och hållbara företag. Vi på Chalmers Industriteknik jobbar med ’huret’ och det är viktigt för oss att få saker att hända.

Transformationen från linjär till cirkulär ekonomi sker inte över en natt, men det viktiga är att börja - oavsett om det är med små eller stora steg. Våra medarbetare har både spetskompetens och en bredd som kan bidra till systemperspektiv. Ofta rör vi oss i det tvärvetenskapliga landskapet inom nedanstående områden.

Vi har valt att beskriva vårt arbete med områden som vi anser särskilt viktiga komponenter i omställningen mot en cirkulär ekonomi, men det utesluter inte andra områden som man stöter på inom det tvärvetenskapliga området:

Vi har arbetat med utmaningar gällande cirkulära affärsmodeller, spårbarhet och Digitala Produktpass sedan början. Vi kan med vår erfarenhet och expertis hjälpa företag att navigera genom regelverk och standarder för att skapa mervärde och växa.

Cirkulär design syftar till att göra produkter och processer mer hållbara genom att minimera avfallet och återanvända material. Spårbarhet hjälper till att säkerställa att produkter är säkra, ursprungsmärkta och etiskt producerade.
Inom Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor arbetar vi på Chalmers Industriteknik med allt från cirkulära flöden för en hållbar produktion, hållbara logistikkedjor, till hälsosam och smakrik mat och hälsosamma matvanor och cirkulära affärsmodeller
En omställning till en cirkulär ekonomi kräver en förändring av hur vi producerar, konsumerar och avfallshanterar varor och tjänster. Det innebär att vi behöver nya strategier och affärsmodeller för att klara ett systemskifte.
Vi på Chalmers Industriteknik arbetar med materialåtervinning inom flera områden. Tillsammans har vi en bred kompetens inom cirkulära system, materialspecialister till processutvecklare med hjälp av AI-teknik för att utveckla processer för återvinning.
Industriell och urban symbios innebär att företag samarbetar för att dela resurser och utnyttja avfall som råmaterial för att skapa en mer hållbar produktion. Detta betyder att företag samarbetar för att hantera avfall, dela utrustning och teknologier, samt utbyta råmaterial och energi med varandra
Cirkulär ekonomi kräver förståelse för hela värdekedjan, ökat samarbete mellan kunder och leverantörer och en djup förståelse för materialflöden. Vi hjälper dig få full koll på värdekedjan.

Vi har arbetat med utmaningar gällande cirkulära affärsmodeller, spårbarhet och Digitala Produktpass sedan början. Vi kan med vår erfarenhet och expertis hjälpa företag att navigera genom regelverk och standarder för att skapa mervärde och växa.

Cirkulär design syftar till att göra produkter och processer mer hållbara genom att minimera avfallet och återanvända material. Spårbarhet hjälper till att säkerställa att produkter är säkra, ursprungsmärkta och etiskt producerade.
Inom Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor arbetar vi på Chalmers Industriteknik med allt från cirkulära flöden för en hållbar produktion, hållbara logistikkedjor, till hälsosam och smakrik mat och hälsosamma matvanor och cirkulära affärsmodeller
En omställning till en cirkulär ekonomi kräver en förändring av hur vi producerar, konsumerar och avfallshanterar varor och tjänster. Det innebär att vi behöver nya strategier och affärsmodeller för att klara ett systemskifte.
Vi på Chalmers Industriteknik arbetar med materialåtervinning inom flera områden. Tillsammans har vi en bred kompetens inom cirkulära system, materialspecialister till processutvecklare med hjälp av AI-teknik för att utveckla processer för återvinning.
Industriell och urban symbios innebär att företag samarbetar för att dela resurser och utnyttja avfall som råmaterial för att skapa en mer hållbar produktion. Detta betyder att företag samarbetar för att hantera avfall, dela utrustning och teknologier, samt utbyta råmaterial och energi med varandra
Cirkulär ekonomi kräver förståelse för hela värdekedjan, ökat samarbete mellan kunder och leverantörer och en djup förståelse för materialflöden. Vi hjälper dig få full koll på värdekedjan.

Vill du veta mer?

Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi