Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

Expertis inom

Projektledning, Förnybar energi, Energisystem, Affärsutveckling, Projektutveckling, Cirkulär ekonomi, Resursekonomi, Strategiska utredningar, Utvärderingar och Styrmedelsanalys

Maria Hammar är utbildad agronom med teknikinriktning från SLU i Uppsala med 20 års yrkeserfarenhet. Tidigare har hon arbetat med projektledning och processtöd till Naturvårdsverket med styrmedelsanalys för minskade klimatutsläpp från industrin. Maria har även arbetat i olika utvecklingsprojekt finansierade av EU samt utvärderat olika projekt finansierade av Tillväxtverket med flera. Hon har också en bakgrund inom konsultbranschen med fokus på hållbarhet.