Om Chalmers Industriteknik

Vi löser morgon­dagens utmaningar

Vår mission: att minska gapet mellan forskning och industri

En betydande del av den forskning som görs idag, kommer aldrig till nytta i samhället. Och många idéer som kunde blivit fantastiska innovationer – blir aldrig mer än bara ytterligare en anteckning i ett mötesprotokoll. Det finns ett gap mellan forskning och industrin som många inte vet hur man ska ta sig över.

Det är synd tycker vi. Synd att slösa bort värdefull forskning, och synd att låta goda idéer gå till spillo.

Därför finns vi här.

Vi bygger broar mellan forskning och industrin och hjälper organisationer göra konkreta lösningar av sina idéer. Hos oss arbetar över 100 experter varav hälften har doktorsexamen. Tillsammans utvecklar de tekniker, produkter och tjänster som bygger på kunskaper och tekniska framsteg från forskningsvärlden.

Alltid med fokus på en hållbar framtid.

Vi nyttiggör forskning för offentlig och privat sektor

Chalmers Industriteknik står på två ben. En del av vår verksamhet riktar sig mot samverkansmiljöer där vi tillsammans med myndigheter, akademier och industrier skapar nya lösningar på gemensamma frågor.

Den andra delen riktar sig mot företag och näringslivet och stöttar dem i att ta fram nya lösningar på frågeställningar. Oavsett om du kommer från en myndighet eller ett företag – hjälper vi dig att nyttiggöra kunskap och forskning för att skapa hållbar utveckling.

Vi stöttar Chalmers tekniska högskolas samverkan med näringslivet

Chalmers Industriteknik är en integrerad del av Chalmers innovationsekosystem och forskningsstöd. I vårt uppdrag ingår att stimulera, delta och driva Chalmers innovations- och utvecklingsinsatser, kommunicera och sprida kunskap och resultat samt stötta Chalmers tekniska högskolas samverkan med samhälle och näringsliv. Chalmers styrkeområden: energi, hälsa och teknik, information- och kommunikationsteknik, materialvetenskap, nano, produktion samt transport passar väl ihop med flera av våra kompetensområden och ansökningar till forskningsfinansiärer sker löpande ihop med Chalmersforskare.

Tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

Vi skapar lösningar på morgondagens utmaningar tillsammans med våra partners inom forskning, akademin och industrin samt offentliga organisationer såsom finansiärer, kommuner etc. Vi samverkar med ett drygt ett 100-talföretag och organisationer varje år. Här är ett urval av dem.

Jobba hos oss

Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till en hållbar samhällsutveckling?