Centra & Infra­strukturer

Vi erbjuder projekt- och innovationsledning samt kommunikationskompetens i flera kunskapscentra där vi är en länk mellan näringsliv och akademi. I samverkan med många olika aktörer är vi med och skapar, delar och sprider kunskap för att främja forskning, utveckling och innovation.

SIO Grafen

SIO Grafen arbetar för att svenska företag ska bli världsledande inom grafen och andra 2D-material. Här har över 200 svenska organisationer, varav 50 procent små/medelstora företag, skapat grafenprojekt sedan 2014 och tempot till industrin ökar.

Kontakt

Elisabeth Sagström-Bäck

Programchef SIO Grafen

Jonas Löfvendahl

Kommunikatör

Graphene Flagship

Graphene Flagship arbetar på Europanivå för att stötta och skapa innovationer med grafen och andra 2D-material för kommersiella tillämpningar. Inom EU-initiativet samlas kompetenser från nästan 170 akademiska och industriella partners i 22 länder.

Kontakt

Kari Hjelt

Graphene Flagship

Sofia Kihlman Öiseth

Gruppchef Grafen

Manuela

Manuela är ett projekt som handlar om att driva utvecklingen och skapa konkurrensfördel för europeisk industri inom metallbaserad additiv tillverkning (AM). Det är en pilot för metallbaserad additivtillverkning som täcker hela AM-utvecklingscykeln inklusive simulering, robust AM-tillverkning och on-line processtyrning, karakterisering, feedback i realtid, efterbehandling, AM-kvalificering och tillhörande affärsmodell.

Kontakt

Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

Paul Häyhänen

Enhetschef Innovation och projektledning

SAFER

SAFER är en samverkansplattform där intressenter från olika delar av samhället bidrar med forskning och kunskap för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Vår vision är att vara medskapare till ett hållbart och säkert transportsystem, för alla. Chalmers är värd för centrumet och övriga närmare 50 parter kommer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter. SAFER grundades 2006 och är en del av Lindholmen Science Park i Göteborg.

Kontakt

Magnus Granström

Föreståndare SAFER

Malin Levin

Biträdande föreståndare SAFER

John-Fredrik Grönvall

Projektledare

Ines Heinig

Projektkoordinator på SAFER, PhD

IETS TCP Industrial Energy-Related Technologies and Systems

IETS TCP är ett av ca 40 internationella samarbetsprogram under IEA:s (International Energy Agency) paraply. Huvudsyftet är att bidra till erfarenhetsutbyte, internationellt nätverkande och spridning av resultat för att påskynda klimatomställningen i industrin.

Verksamheten bedrivs i projektform där företag och forskningsorganisationer från 15 länder medverkar. CIT Renergy driver kansliet.

Kontakt

Thore Berntsson

Professor

Heléne Johansson

Kommunikatör

Myfab

Myfab är en öppen infrastruktur som samlar resurser för nano- och mikrofabrikation. Varje år går över 800 unika användare in genom dörrarna till någon av Myfabs fyra anläggningar vid Chalmers, Uppsala universitet, Lunds universitet och KTH.

Myfabs renrumslaboratorier har alla ett standardiserat set av utrustning och därtill sin egen expertis och egna specialiteter.

Kontakt

Thomas Swahn

Verksamhetschef Myfab

Lighthouse

Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Här arbetar näringsliv, myndigheter, akademi och institut tillsammans.

Kontakt

Åsa Burman

Verksamhetschef Ligthouse

Lars Nicklason

Kommunikationsansvarig Lighthouse

f3 – Innovationskluster för hållbara biodrivmedel

I f3 samverkar industri, högskolor, institut och myndigheter för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn. Det gör vi genom att skapa samverkan, öka kunskapen om hållbara biodrivmedel och identifiera hinder och möjliga lösningar.

Kontakt

Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet

Industriell Dynamik

ID erbjuder kostnadsfri behovsanalys, rådgivning och skräddarsydd förmedling av expertkompetens inom teknik- och affärsutveckling till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. ID består av 16 olika organisationer inom industriell företagande.

Kontakt

Kent Rundgren

Innovationsledare, PhD

GATE

Projektet går ut på att bygga upp ett forskningscentra för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien). Vi tillsammans med Chalmers är rådgivare och hjälper till att föra över kunskap och erfarenhet till de som jobbar med centrat.

Kontakt

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Anders Engström

Projektledare, MSc

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal industriella företag och offentliga organisationer. Målet med centrumet är att bygga en gedigen kompetens för att kunna möjliggöra en omställning från fossilbaserade plaster till helt biobaserade motsvarigheter.

Kontakt

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Big Science Sweden

Forskare på svenska universitet är med och driver teknikutveckling och innovation inom Big Science. De storskaliga europeiska forskningsanläggningarna – som ESS, MAX IV, CERN, ESO och ITER – samverkar med såväl forskare inom universiteten som med högteknologiska företag för utveckling av avancerad spetsteknologi.

Som Sveriges ILO (Industrial Liaison Office) är Big Science Sweden en länk mellan forskningsanläggningarna och svenska forskare. Vi bevakar anläggningarnas aktuella projekt och upphandlingar och förmedlar kontakter till nyckelpersoner på anläggningarna.

Att utveckla lösningar till Big Science-anläggningar stimulerar nya utmanande frågeställningar inom olika forskningsområden. Det innebär ofta samarbeten med andra forskningsinstitutioner, och kan ge intressanta kopplingar till företag som utvecklar högteknologiska produkter till Big Science.

Kontakt

Patrik Carlsson

Big Science Sweden, PhD

Philip Gillgard

Projektledare, PhD

REVERE

REVERE är ett chalmerslaboratorium för fordonsrelaterad forskning. Huvudsakliga forskningsområden är självkörande fordon, aktiv säkerhet, fordonsdynamik och elektromobilitet. Revere är en viktig mötesplats för spetsforskning, testning, kunskapsdelning, utbildning och samarbete, och är en öppen innovationsarena för samverkan mellan forskningspartners från industri, akademi och samhälle.

Kontakt

Anna Carlsson

Föreståndare för Revere, Projektledare, PhD/MEd

Digital Twin Cities Centre

Digitala tvillingar är realistisk digital representation av något fysiskt. Nya tekniska framsteg gör det möjligt att simulera, förutsäga och visualisera städernas puls för att fatta bättre informerade beslut. Centrets vision är att etablera Digital Twin City-konceptet som grund för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och livliga städer och regioner i hela Sverige fram till 2030.

Kontakt

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Svenskt centrum för elenergilagring och balansering

Vår vision är att det framtida energisystemet ska vara hållbart, och elkraftsystemet kommer att spela en avgörande roll i förverkligandet av det 100 % förnybara samhället; elkraftsystemet ska inte vara en begränsande faktor för utvecklingen av ett hållbart samhälle utan ska vara tillgängligt, säkert och pålitligt var som helst, i vilken skala som helst och när som helst.

Chalmers Industriteknik är med som part och koordinator. Vi arbetar även med nyttiggörandefrågor i centret, som finansieras av Energimyndigheten.

Illustration av Centrats tekniska del

Kontakt

Johan Felix

Strategisk samverkan