Centra & infra­strukturer

Vi erbjuder projekt- och innovationsledning samt kommunikationskompetens i flera kunskapscentra där vi är en länk mellan näringsliv och akademi. I samverkan med många olika aktörer är vi med och skapar, delar och sprider kunskap för att främja forskning, utveckling och innovation.