FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer. Målet med centrat är att ta fram nya plastliknande material genom minsta möjliga modifiering av biomassa. Den kunskap och kompetens som byggs inom centrumet ska möjliggöra för att kunna byta ut våra idag fossilbaserade plaster till grönare alternativ.

Chalmers Industriteknik har en koordinatorsroll i centrat med extra fokus kring industriparternas medverkan och aktiviteter i centrat. Det övergripande målet med vår roll är att minska avståndet mellan industri och akademi och att i största möjliga mån se till att forskningsresultaten tillämpas.

Kontakt

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning