Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn. Lic/Civ.ing

Expertis inom

Industriell materialåtervinning, Hållbara Polymer, Hållbara materialval för cirkulära produktlösningar, polymera material

Alltid nyfiken!

Marie-Louise har många års erfarenhet från svensk industri huvudsakligen inom hygien- och medicinteknisk industri. Hon har haft flera olika roller, såsom bland annat ledande funktioner inom forskning & utveckling och produktlansering. Hon har drivit globala utvecklingsprojekt i samarbete med leverantörer. Hon är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers, teknologie licentiat i polymerteknologi.

Projekt jag jobbat med
Biobaserade filament för Additiv Tillverkning
Biobaserade material i bilar
Alla projekt