Industri

Beslutsunderlag och kunskap för industrins energiomställning.

System­perspektiv på energi och miljö

Med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder tar vi fram kvalificerade beslutsunderlag och bidrar med kunskap för effektiv och hållbar industriell energi- och resursanvändning.

Vi arbetar både direkt med industrin och med myndigheter, samt är delaktiga i forskningsnära projekt med många aktörer.

Vi sätter industrins klimatomställning – som drivs bland annat via elektrifiering, processintegration, CCS och förnybara råvaror – i systemperspektiv anpassat till kundens behov i det strategiska omställningsarbetet.

Möt experten

Roger Nordman

Affärsområdeschef Industri