Cirkulära strategier & affärs­modeller

En omställning till en cirkulär ekonomi kräver en förändring av hur vi producerar, konsumerar och avfallshanterar varor och tjänster. Det innebär att vi behöver nya strategier och affärsmodeller för att klara ett systemskifte.

Vi hjälper dig ställa om till cirkulär ekonomi

För att prioritera vilka aktiviteter som ska utföras, men också nedprioriteras kan det vara bra att fundera kring cirkulära strategier och affärsmodeller. Cirkulära strategier är en typ av strategi som syftar till att implementera cirkulära affärsmodeller och minska avfall och förbättra resurseffektiviteten. Genom att utarbeta cirkulära strategier kan man lägga grunden för den fortsatta omställningen men också skapa förutsättningar för nya affärsmodeller i ett nytt affärslandskap.

Vi på Chalmers Industriteknik hjälper dig att besvara frågor kring var är vi idag, vart vill vi vara och hur tar vi oss dit, kopplat till cirkulär ekonomi. Detta kan innebära att man vidtar åtgärder för att återanvända material och resurser, minska sin miljöpåverkan och förbättra sin hållbarhet. Det kan också innebära utveckling av nya produkter och tjänster som är mer hållbara och håller material och resurser i kontinuerlig användning. Detta i sin tur kan innebära nya affärsmodeller för återanvändning, reparation av produkter eller återvinning av materialet för att använda det igen.

Ett exempel på en cirkulär affärsmodell kan vara att ett företag säljer produkter som kan repareras eller återvinnas i stället för att sälja produkter som är avsedda att slängas efter en kort tid

Möt experterna

Klas Hedvall

Projektledare, PhD

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Nils Ólafur Egilsson

Projektledare, MSc

Sebnem Yilmaz Balaman

Projektledare, PhD

Aktuellt
22 oktober 2020
Nordiskt samarbete ska öka kläders livslängd