Att möjliggöra för ett hållbart samhälle genom samverkan och tillämpad innovation.

Linnea har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, både vid utförande och tidiga stadier av planering. Linnea har också erfarenhet av processledning i samverkansprojekt för innovation i stadsutveckling.