Vi har format framtiden sen 1984

Chalmers Industriteknik stiftades av Chalmers tekniska högskola 1984 för att överbrygga länken mellan Chalmersforskare som ville jobba med innovation och närmare näringslivet än vad dåtidens byråkrati tillät.

Vår historia
1984

En lucka i forskningsvärlden

I början av 80-talet hade färre än 1000 personer inom den svenska industrin disputerat. Det var tydligt att det saknades en organisationen med förmåga att mobilisera utvalda delar av en teknisk högskolas vetenskapliga kompetens. Därför ansökte Chalmers om att få starta Stiftelsen Chalmers Industriteknik. Den 26 november 1984 planterades stiftelsen i den befintliga organisationen.

1987

Toppseminar för ledande företrädare från näringslivet

I samarbete med Chalmers startade Chalmers Industriteknik det årliga toppseminariet Chalmers Executive Seminars, där ledande föreläsare från näringslivet och akademin bjöds in för att generera konkret samverkan inom kompetensutveckling och forskning. 1989 flyttades seminarierna till CHAMPS internationella ledarutvecklingsprogram.

1987-1991

Från goda resultat till ekonomisk kris

Produktionsutvecklingsverksamheten genererade goda ekonomiska resultat och balanserade investeringarna i stiftelsens strategiska utvecklingsområden. Under sommaren 1991 drabbades industrin av ekonomisk kris. Chalmers Industriteknik drabbades hårt men kämpade sig tillbaka.

1994-1998

Chalmers övertar Synergos innovationsinvesteringar

Chalmers övergår till stiftelse i AB-form 1994, vilket innebar ökad rörelsefrihet för högskolan. Chalmers ville skapa organisatorisk tydlighet inom bland annat riskkapitalområdet. 1998 ersattes Chalmers Innovation AB av ChalmersInvest AB som då övertog Stiftelsen Chalmers Industriteknik Synergos innovationsinvesteringar.

1999

Världens bästa state-of-the-art S&T

Stiftelsen Chalmers Industriteknik och Chalmers tekniska högskola når internationellt rykte för “världens bästa återkommande state-of-the-art S&T updates”. Chalmers Industriteknik fick bland annat i uppdrag att designa det intellektuella innehållet och profilen för flera teknikparker runtom i världen, inklusive Lindholmens Science Park. Vi levererade underlag för regeringsbeslut inom energi, infrastruktur och innovationsstöd.

2005

Erkänns som institut av IRIS

Chalmers Industriteknik erkänns som institut av IRIS (Industry Research Institutes of Sweden). Chalmers får ett eget högskolebaserat institut till förfogande.

2008

Samarbetspartners över hela världen

Stiftelsens koncern har nu 344 samarbetspartners varav 40% är tillverkningsföretag i Sverige och 15 andra länder i Europa, USA, Asien, Afrika och Australien.

2010

Verksamheten renodlas

En utvecklingsprocess med syfte att renodla, utveckla och tydliggöra verksamheten för våra uppdragsgivare i akademin, näringslivet och myndigheter startas och flera av dotterbolagen avknoppas. Chalmers Industriteknik blir ett erkänt högskolebaserat institut för forskningsnära utveckling med ungefär 80 anställda i moderstiftelsen och specialistbolagen. Av koncernens anställda är huvuddelen disputerade med minst 10 docenter på olika institutioner. Då som nu läggs inga statliga medel på att driva vår verksamhet. Chalmers Industriteknik går samma år in i designområdet och bildar dotterbolaget BOID.

2010-2023

Vi växer och är nu över 100 medarbetare

Vår stiftelse fortsätter renodla vår verksamhet och vidareutveckla samarbeten runt komplexa samverkansprojekt med parter från akademin, näringslivet och myndigheter både nationellt och inom EU. Nya expertområden etableras, samtidigt som ytterligare två dotterbolag avknoppas. Idag har Chalmers Industriteknik fler än 100 anställda som främst arbetar inom fem expertområden – Innovationsledning, Energi, Material, Cirkulär Ekonomi och Tillämpad AI. Våra expertområden har förändrats och utvecklats under åren, men missionen är densamma: att minska gapet mellan forskning och industrin.

Chalmers Industriteknik i siffror

Grundades

1984

Antal anställda

100+

Fördelning män/kvinnor

50/50

Möt vår styrelse

Chalmers Industritekniks styrelse tillsätts av Chalmers tekniska högskola. För att spegla verksamheten och uppdraget finns representanter från både näringsliv och akademi.

Anders Karlström
Prefekt, Elektroteknik, Chalmers tekniska högskola

Anette Larsson
Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola

Anna Lindholm
Universitetsdirektör, Chalmers Verksamhetsstöd, Chalmers tekniska högskola

Emma Wikström
Business Area Manager, Development Center West, Combitech Sverige

Gunnar Fernström
ordförande Investment Director, InnovationsKapital (ordförande)

Henriette Söderberg
Prefekt, Arkitektur och samhällsbyggnad, Chalmers tekniska högskola

Mats Fägerhag
VD, CEVT AB

Orvar Hurtig
VD, Consat Engineering

Rikard Söderberg
Prefekt, Industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola

Vårt dotterbolag

CIT Renergy AB

Nya tekniker, processer, energislag och uppvärmningsmetoder tas fram. Men hur vet man vilken investering som blir mest lönsam och gör mest nytta?

I vårt av Chalmers Industritekniks helägda dotterbolag CIT Renergy AB finns mångårig praktisk erfarenhet och bred kompetens om energieffektivisering i såväl byggnader som industri. Vi kombinerar detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv.

Tillsammans med våra kunder skapar vi energi-, miljö- och kostnadseffektiva lösningar. Alltid med hållbarhetsfokus och eftersträvar klimatneutrala lösningar!

Håll dig uppdaterad

Läs om det senaste inom våra expertområden och var först med att få veta om intressanta aktiviteter hos oss.