Cellulosabaserade material

Cellulosa är den vanligaste biopolymeren på jorden. Det är en förnybar och hållbar resurs, vilket gör den till ett miljövänligt val. Cellulosa är idealiskt för en mängd applikationer, alltifrån förpackningar, papper, och engångsprodukter till byggnadsmaterial, textilier eller nya avancerade material.

Cellulosa är en förnybar och hållbar resurs

Cellulosabaserade material är ett viktigt område för Sverige som skogsnation och för oss på Chalmers Industriteknik. Cellulosa är en förnybar och hållbar resurs, vilket gör den till ett miljövänligt val som minskar vårt beroende av fossila råvaror. Dessutom kan cellulosa förbättra hållfastheten och hållbarheten hos material samtidigt som de förblir lätta. Detta gör cellulosa idealiskt för en mängd applikationer, alltifrån förpackningar, papper, och engångsprodukter till byggnadsmaterial, textilier eller nya avancerade material. Cellulosans biologiska nedbrytbarhet säkerställer att produkter som innehåller cellulosa kan hanteras på ett miljövänligt sätt i slutet av livscykeln, vilket också minskar avfallsbördan på planeten.

Vi arbetar i ett flertal olika projekt där cellulosa är ett centralt biobaserat material och tillsammans med företag som använder cellulosa i sina produkter.

Möt experterna

Hanna Ulmefors

Projektledare, PhD

Kerstin Jedvert

Projektledare, PhD

Michael Persson

Senior rådgivare, MBA, Professor

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Exempel från verkligheten
Projekt

BioLyftet

BioLyftet är en företagsutbildning och ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med syfte att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och…

Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…