BioLyftet

Cellulosabaserade material

BioLyftet är en företagsutbildning och ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med syfte att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. BioLyftet riktas till små och medelstora bolag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Efter utbildningen har bolaget en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Det är kostnadsfritt att delta i BioLyftet och utbildningen ges flera gånger varje år, på olika platser runt om i Sverige. RISE är projektledare och Chalmers Industriteknik en projektpartner, som förutom att genomföra utbildningar bistår i strategisk utveckling av konceptet. Läs gärna mer om BioLyftet här: BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material – BioInnovation

Framtagning av utbildningsmaterialet gjordes med finansiering av Naturvårdsverket och BioLyftet drivs nu med finansiering av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…