BioLyftet

Cellulosabaserade material

BioLyftet är en företagsutbildning och ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med syfte att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. BioLyftet riktas till små och medelstora bolag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Efter utbildningen har bolaget en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Det är kostnadsfritt att delta i BioLyftet och utbildningen ges flera gånger varje år, på olika platser runt om i Sverige. RISE är projektledare och Chalmers Industriteknik en projektpartner, som förutom att genomföra utbildningar bistår i strategisk utveckling av konceptet. Läs gärna mer om BioLyftet här: BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material – BioInnovation

Framtagning av utbildningsmaterialet gjordes med finansiering av Naturvårdsverket och BioLyftet drivs nu med finansiering av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…