BioLyftet

Hållbara Polymer

BioLyftet är en företagsutbildning och ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med syfte att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. BioLyftet riktas till små och medelstora bolag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Efter utbildningen har bolaget en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Det är kostnadsfritt att delta i BioLyftet och utbildningen ges flera gånger varje år, på olika platser runt om i Sverige. RISE är projektledare och Chalmers Industriteknik en projektpartner, som förutom att genomföra utbildningar bistår i strategisk utveckling av konceptet. Läs gärna mer om BioLyftet här: BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material – BioInnovation

Framtagning av utbildningsmaterialet gjordes med finansiering av Naturvårdsverket och BioLyftet drivs nu med finansiering av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…