BioLyftet

Cellulosabaserade material

BioLyftet är en företagsutbildning och ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med syfte att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. BioLyftet riktas till små och medelstora bolag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Efter utbildningen har bolaget en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Det är kostnadsfritt att delta i BioLyftet och utbildningen ges flera gånger varje år, på olika platser runt om i Sverige. RISE är projektledare och Chalmers Industriteknik en projektpartner, som förutom att genomföra utbildningar bistår i strategisk utveckling av konceptet. Läs gärna mer om BioLyftet här: BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material – BioInnovation

Framtagning av utbildningsmaterialet gjordes med finansiering av Naturvårdsverket och BioLyftet drivs nu med finansiering av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…