Hållbar kemi

Chalmers Industriteknik arbetar med hållbar kemi i syfte är att främja en effektiv användning av resurser samt att minska föroreningar, farliga ämnen, energiförbrukning och avfall.

Utveckling av hållbar kemisk produktion

Att välja mer hållbara material vid konstruktion och tillverkning är en viktig del i att minska klimatavtrycket för industrin. Idag finns många möjligheter att satsa på t.ex. förnybara eller återvunna polymera material.. Flera av oss på Chalmers Industriteknik har en bakgrund som kemister eller kemitekniker och arbetar med projekt inom hållbar kemi tillsammans med industrin. Det innebär att syftet är att främja en effektiv användning av resurser samt att minska föroreningar, farliga ämnen, energiförbrukning och avfall. Detta leder samtidigt till direkta ekonomiska fördelar och ökad konkurrenskraft för de bolag vi arbetar med.

I tidigare projekt har vi exempelvis arbetat med färgindustrin, företag som utvecklar produkter med PVC och mjukgörare, företag som utvecklar keramer för olika applikationer och livsmedelsindustrin.

Möt experterna

Philip Gillgard

Gruppchef Material

Carin Eklöf-Österberg

Projektledare, PhD

Hanna Ulmefors

Projektledare, PhD

Kent Rundgren

Innovation Manager Ecosystem SME, PhD

Exempel från verkligheten
Projekt

Greenart

I GREENART-projektet ligger fokus på nya lösningar, baserade på gröna och hållbara material och metoder, och på utarbetande av avancerade verktyg, för att bevara och återst…

Projekt

Ipinium

Hur kan vi fasa ut PFAS-ämnen från vår vardag och samtidigt utveckla cirkulära produkter?…

Projekt

SIOO Wood

Hur kan vi skydda trä mot angrepp av mögel, svamp och insekter på ett hållbart sätt?…