Kent Rundgren

Innovation Manager Ecosystem SME, PhD

Expertis inom

Material, Keramiska material, Innovation Management SME, keramiska material, offentliga bidrag för SME, nätverk, marknad och försäljning

Steg för steg hjälper jag företagen att växa mot en hållbar framtid.

Kent har en bred och djup erfarenhet av affärs- och teknikutveckling för SME. Han disputerade 1989 med avhandlingen ”Zirconia Toughened Mullite and Silicon Nitride Ceramics”.

Kent är högskolekemist med en PhD i keramiska material.