Energilagring

Energilagring är avgörande för en hållbar energiframtid eftersom det möjliggör en effektiv användning av förnybara energikällor och kan bidra till att mildra effekterna av instabilitet i elnätet.

Ökad energi­effektivitet genom energilagring

Det finns många anledningar till att arbeta med energilagring för ett hållbart samhälle, framför allt för att upprätthålla ett stabilt och pålitligt elnät. Energilagring möjliggör tillförlitlig tillförsel av elektricitet även när den primära kraftkällan, som vind eller sol, inte är tillgänglig. Energilagring är därför avgörande för integreringen av förnybara energikällor i elnätet, vilket i förlängningen minskar beroendet av fossila bränslen. Energilagring gör även elnätet mindre känsligt för naturkatastrofer och andra störningar. 

Energilagring bidrar också till att öka energieffektivitet genom att lagra överskottsenergi som genereras under perioder med låg efterfrågan så att den kan användas senare under perioder med hög efterfrågan. Detta minskar behovet att bygga ytterligare kraftverk och ledningar och gör att företag kan minska kostnaderna för el.  

Chalmers Industriteknik har tvärvetenskapliga kompetenser inom energilagring, allt från återvinning av batterier till vätgaslagringsmaterial, men också på ett mer systematiskt sätt med styrsystem och hur man effektiviserar ett nät.

Möt experterna

Carin Eklöf-Österberg

Projektledare, PhD

Roger Nordman

Projektledare

Philip Gillgard

Projektledare, tekn.dr

Exempel från verkligheten
Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…