Energilagring

Energilagring är avgörande för en hållbar energiframtid eftersom det möjliggör en effektiv användning av förnybara energikällor och kan bidra till att mildra effekterna av instabilitet i elnätet.

Ökad energi­effektivitet genom energilagring

Det finns många anledningar till att arbeta med energilagring för ett hållbart samhälle, framför allt för att upprätthålla ett stabilt och pålitligt elnät. Energilagring möjliggör tillförlitlig tillförsel av elektricitet även när den primära kraftkällan, som vind eller sol, inte är tillgänglig. Energilagring är därför avgörande för integreringen av förnybara energikällor i elnätet, vilket i förlängningen minskar beroendet av fossila bränslen. Energilagring gör elnätet mindre känsligt störningar och kan hjälpa till att balansera tillgång och efterfrågan.

Energilagring bidrar också till att öka energiutnyttjande genom att lagra överskottsenergi som genereras under perioder med låg efterfrågan så att den kan användas under perioder med hög efterfrågan. Detta minskar behovet att bygga ytterligare kraftverk och ledningar och gör att företag kan minska kostnaderna för el.

Chalmers Industriteknik har tvärvetenskapliga kompetenser inom energilagring, allt från batterikemi och elektrolys till återvinning av batterier och vätgas­lagringsmaterial, men också hur man effektiviserar ett nät på ett mer systematiskt sätt. Genom avancerad materialkunskap inom till exempel grafenområdet kan vi bidra med kunskap om framtida materialval, och Tillämpad AI kan användas för att optimera energilagrens storlek och användning i energisystemet.

Chalmers Industritekniks nära samverkan med forskarna på Chalmers ger oss dessutom tillgång till spetskompetenser och kompetenscentrum utöver det vanliga.

Möt experterna

Carin Eklöf-Österberg

Projektledare, PhD

Hanna Persson

Affärsutvecklare och projektledare, MSc

Philip Gillgard

Gruppchef Material

Roger Nordman

Affärsområdeschef Industri

Exempel från verkligheten
Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…