Roger Nordman

Projektledare

Expertis inom

Energi, Energilagring, Energieffektivisering, Processintegration, Projektledning, Processledning, Energisamverkan, Industriella värmepumpar, Energikartläggning, Energikombinat

Jag vill alltid bidra till att göra skillnad till det bättre.

Roger är civilingenjör i kemiteknik samt teknologie doktor i energiteknik från Chalmers. Han har under cirka 15 år arbetat inom SP och RISE med energifrågor, både tekniska komponenter och system samt med energianvändningen i industri och samhälle. Roger är specialist på värmepumpar, energieffektivisering och processintegration.

Han har varit verksam i Värmeforsk, forskarskolan REESBE, och i de europeiska organisationerna EHPA (European Heat Pump Association) och vice ordförande i EUREC (EUropean Renewable Energy Council). Under flera år var Roger även aktiv inom flera IEA-initiativ.