Roger Nordman

Affärsområdeschef Industri

Expertis inom

Energi, Energilagring, Energieffektivisering, Processintegration, Projektledning, Processledning, Energisamverkan, Industriella värmepumpar, Energikartläggning, Energikombinat

Jag vill alltid bidra till att göra skillnad till det bättre.

Roger är civilingenjör i kemiteknik samt teknologie doktor i energiteknik från Chalmers. Han har under cirka 15 år arbetat inom SP och RISE med energifrågor, både tekniska komponenter och system samt med energianvändningen i industri och samhälle. Roger är specialist på värmepumpar, energieffektivisering och processintegration.

Han har varit verksam i Värmeforsk, forskarskolan REESBE, och i de europeiska organisationerna EHPA (European Heat Pump Association) och vice ordförande i EUREC (EUropean Renewable Energy Council). Under flera år var Roger även aktiv inom flera IEA-initiativ.