Människorna som gör det möjligt

I hela koncernen är vi över 100 medarbetare, varav hälften med doktorsexamen. Nyfiken på vilka vi är och vad vi gör? Välkommen att lära känna oss!

Filtrera på område

Ledningsgrupp

Golaleh Ebrahimpur

VD Chalmers Industriteknik

0317724300 0708209072 Affärsutveckling struktur- och organisationsutveckling
Per-Erik Nilsson

VD CIT Renergy

0705152446 Energieffektivisering tekniska system i byggnader
Katarina Hagby

CFO

0317724325 0733035093 Ekonomistyrning Redovisning och rapportering Bolagsfrågor
Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet

0317726352 0702695390 Ledning och affärsutveckling hållbara förnybara drivmedel bioenergi strategiska energiutredningar bioraffinaderier
Paul Häyhänen

Enhetschef Innovation och projektledning

0317724447 0723963303 Mikrovågsteknik ledning och styrning av projekt strategi- och affärsutveckling
Johan Felix

Strategisk samverkan

0317724308 0733940943 Cirkulär ekonomi Polymera material Innovationsledning
Sara Wagiström

HR

0317724391 0701494798 Rekrytering employer branding kompetensförsörjning ledningsstöd kultur & arbetsmiljö

Verksamhetsstöd

Alma Rastoder

Ekonomiadministratör

0317724383 0702239066
Astrid Hedenström

Kommunikation

0317724029 0766117499 Kommunikation Design Art Direction Visualisering och konceptualisering Identitet och varumärke Idégenerering Illustration
Carina Berg

HR/redovisning

0317724022
Carina Bodin

Ekonomi

0732017690

Cirkulär ekonomi

Bakgrund porträtt
Chris Hellström

Projektledare, MSc

0317724336 0768834322 Analys & omställning av värdekedjor Industriell & urban symbios Hållbara & resurseffektiva matsystem Biogas Åkerbränslen Solenergi Horizon 2020 Energikartläggning Ledningssystem Klimatanalys GHG-protokoll Energieffektivisering Energiplanering
Dana Gilliland-Wiström

Kommunikatör och projektstöd, MSc

0734476660 Cirkulär design Hållbara & resurseffektiva matsystem Hållbarhetsvetenskap Kommunikationsstrategi Event Projektledning
Hafdís Jónsdóttir

Projektledare, MSc

0317724340 0701478427 Analys & omställning av värdekedjor Industriell materialåtervinning Logistik och cirkulär ekonomi
Hanna Persson

Affärsutvecklare och projektledare, MSc

+46(0)729775110
Jessica Algehed

Projektledare, PhD

0317724321 0708378980 Industriell & urban symbios
Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

0768585592 Cirkulär design Industriell materialåtervinning Ergonomi/samspel människa-teknik inom produkt/processutveckling cirkulär design lean manufacturing
Klas Hedvall

Projektledare, PhD

0702842271 Cirkulära strategier & affärsmodeller Analys & omställning av värdekedjor
Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

0317724019 0728563196 Cirkulära strategier & affärsmodeller Analys & omställning av värdekedjor Industriell & urban symbios Hållbara & resurseffektiva matsystem Projektledning resurseffektivitet hållbart byggande
Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

0709383803 Projektledning Förnybar energi Energisystem Affärsutveckling Projektutveckling Cirkulär ekonomi Resursekonomi Strategiska utredningar Utvärderingar och Styrmedelsanalys
Marie Palmnäs

Projektledare, PhD

0317724337 0722276022 Hållbara & resurseffektiva matsystem Livsmedelsvetenskap Projektledning
Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

0703781671 Analys & omställning av värdekedjor Industriell materialåtervinning Hållbara & resurseffektiva matsystem
Nils Ólafur Egilsson

Projektledare, MSc

0317724352 0721645015 Cirkulära strategier & affärsmodeller Cirkulär ekonomi miljöanalys industriell symbios
Peter Carlsson

Projektledare, MSc

0709649278 Industriell & urban symbios Industriell symbios externfinansierade projekt havsplast cirkulära livsmedelssystem
Sebnem Yilmaz Balaman

Projektledare, PhD

0317724334 0729744794 Analys & omställning av värdekedjor Cirkulära strategier & affärsmodeller Industriell & urban symbios Bioekonomi Systemdesign Design och analys av försörjningskedjor Biobaserad produktion Hållbar omställning av värdekedjor Systemintegrationsvägar Modellering och optimering
Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

0317724361 0733022761 Cirkulär design Hållbara & resurseffektiva matsystem Spårbarhet Nudging Materialvetenskap Grafen Cirkulär ekonomi Innovation Projektledning
Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

0317724392 0704585557 Vattenresurshantering och vattenrening Bioenergi och biokemikalier Elektrokemi EU-finansiering

Energi

Alexander Gerdin

Projektledare, MSc

0730884411 Energisamordning energi- och inneklimatsberäkning energieffektivisering och uppdragsledning
Anders Åsblad

Civilingenjör kemiteknik, MSc

0703821175 Processintegration industriell restvärme bioraffinaderier
Anette Winter

Projektledare, MSc

0722211315 Energi och Lean i kombination bred erfarenhet från Energibranschen
Daniel Olsson

Projektledare, MSc

0702141215 Rätt inomhusmiljö i energieffektiva byggnader
Elin Svensson

Projektledare, Docent

0703058352 Värmeåtervinning processintegration bio-CCS industriell elektrifiering massa- och pappersindustri
Emmi Voogand

Projektkoordinator

073618 4716
Fredrik Hildor

Projektledare, Utbildare, PhD

0722256760 Industri Aktiva bäddmaterial i pannor Askintegration Materialkemi
Gaurab Lama

Projektledare, MSc

0702410856 Byggd miljö Energi- och inneklimatberäkning Energieffektivisering
Helena Nakos Lantz

Projektledare, MSc

0762325283 Energieffektivisering Energieffektiva byggnader Värmepumpar
Heléne Johansson

Kommunikatör

0729638037 Kommunikation
Ingrid Nyström

Affärsområdeschef Samhälle

0703824565 Samhälle Energi- och klimatstrategiskt arbete hållbara förnybara drivmedel systematiskt energiarbete och energisamverkan i företag energisystemanalys energieffektivisering
Jessica Johansson

Projektledare, Tekn Lic

0738050641 Hållbar utveckling energi och transporter systemanalys miljöbeteende tvärvetenskap språklig begreppshantering metodutveckling
Josep Termens

Projektledare, MSc

0734117459 Energieffektivisering energisamordning förnybar energi projektledning
Karin Eriksson

Projektledare, PhD

031161071 0733190993
Karin Glader

Projektledare, MSc

0707747008 Energi i bebyggelsen framtidens fastigheter lågenergihus gränssnitt mellan fastighet och verksamhet.
Bakgrund porträtt
Katarina Lorentzon

Projektledare, MSc

0704922700 Samhälle Klimatpåverkan Negativa utsläpp LCA-metodik
Lars Ekberg

Senior rådgivare, Professor

0703151155 Rätt inomhusmiljö i energieffektiva byggnader
Malin Ljungskog

Projektledare, MSc

0762711071 Hållbara energisystem projektledning elektrifiering frekvensreglering klimatåtgärder & klimatberäkningar
Maria Haegermark

Projektledare, Tekn lic

0733662299 Energieffektiva byggnader inomhusklimat solenergi
Mari-Liis Maripuu

Affärsområdeschef Inomhusmiljö

0762345818
Maria Jangsten

Projektledare, PhD

0723780775 Industriell & urban symbios Hållbara & resurseffektiva matsystem Fjärrkyla fjärrvärme energieffektivisering energisystem kyla- och värmesystem i byggnader
Markus Lundborg

Projektledare

0705710923 Energieffektivisering inomhusklimat effektreduktion
Matthias Schmitz

Projektledare, PhD, MBA

0736818868 Energieffektivisering koldioxidinfångning och -lagring (CCS) förbränning projektledning transportens energianvändning.
Mette Lager

Projektledare, MSc

0793595832 Energisystem energieffektivisering fjärrvärme fjärrkyla tekniska system i byggnader
Per-Åke Franck

Senior rådgivare, PhD

031161062 0706063672 Industriell energianvändning processintegration styrmedel
Peter Filipsson

Projektledare, PhD

0706200908 Energieffektiva byggnader & inomhusmiljö
Pontus Bokinge

Projektledare, MSc

0763910916 Förnybara drivmedel Industriella energisystem Processintegration
Roger Nordman

Affärsområdeschef Industri

0706010619 Energilagring Energieffektivisering Processintegration Projektledning Processledning Energisamverkan Industriella värmepumpar Energikartläggning Energikombinat
Stefan Aronsson

Projektledare, PhD

0706721151
Thore Berntsson

Professor

Industriella energisystem
Tommy Sundström

Projektledare, Tekn Lic

0703991149
Victoria Edenhofer

Projektledare, MSc

0704406468 Energieffektiva byggnader
Viktor Stenberg

Projektledare, PhD

0733029490 Energieffektivisering vätgasproduktion användning av vätgas konceptutveckling förbränningsprocesser fluidiserad bäddteknik tekno-ekonomisk utvärdering koldioxidinfångning och lagring (CCS)
Åsa Wahlström

Affärsområdeschef Byggd miljö

0767699366 Byggd miljö

Innovationsledning

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

0317724302 0723533522 Immateriella rättigheter & tillgångar Datadriven innovation Affärsutveckling Effektivare samarbete för innovation Innovation tekniköverföring kommersialisering IP & IA marknadsundersökningar
Anders Engström

Projektledare, MSc

0768767371 Affärsutveckling Immateriella rättigheter & tillgångar Skapande av samarbeten och avtal för dessa företagsledning rekrytering management consulting och problemlösning.
C. Eric Ramberg

Senior rådgivare, PhD

0317724303 0725025003 Immateriella rättigheter & tillgångar Grafen & andra 2D-material Kommersialisering av innovation riskkapital patent
Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

0317726791 0705253181 Immateriella rättigheter & tillgångar Utbildning Innovationsledning projektledning och -koordinering nyttiggörande av forskningsresultat IP-relaterade frågeställningar samt polymera och biobaserade material
Elis Carlström

Senior rådgivare, Docent

0702244526 Immateriella rättigheter & tillgångar Datadriven innovation Effektivare samarbete för innovation Innovation och Technology Transfers innovationsstrategi sekretess- och projektavtal i samverkansforskning tillverknings och materialteknik för avancerade keramer.
Claes Sommansson

Gruppchef

0317724343 0765544533
Henrik Mindedal

Senior projektledare, MSc

0708888445 Bygga nätverk och relationer driva avtalsförhandlingar och skriva ansökningar.
Ines Heinig

Projektkoordinator på SAFER, PhD

0317722826 0721878657 Säker mobilitet Hittar struktur i kaos och tar fram pragmatiska lösningar oberoende på ämnet
Jonathan Converse

Projektledare, PhD

0317724322 0721561552 Datadriven innovation Datadriven innovation
John-Fredrik Grönvall

Projektledare

0768504107 Säker mobilitet Erfarenhet från bilindustri speciellt bilsäkerhet projektledning av större projekt inom Sverige Europa och Asien
Jordan M. Kane

Projektledare, PhD

0317724341 0761339794 Tillgång till Hälsodata Precisionsmedicin Datakurering Genomik Hälsoanalys Hälsoteknik Bioteknik Innovationshantering
Kari Hjelt

Innovationschef Graphene Flagship

0723783155 Grafen & andra 2D-material Affärsutveckling Creating business from technology
Lars Nicklason

Kommunikationsansvarig Lighthouse

Journalistik Hitta essensen i krånglig information och förvandla den till något rakt och rappt
Magnus Granström

Föreståndare SAFER

0317726727 0734060424 Säker mobilitet Ledning av komplexa miljöer
Malin Levin

Biträdande föreståndare SAFER

0317721119 0733330783 Säker mobilitet Strategisk kommunikation och projektledning i komplexa samverkansmiljöer
Patrik Carlsson

Big Science Sweden, PhD

0766061620
Saeed Salehi

Forskare, PhD

0317721274 0720188728 Datadriven innovation Beräkningsströmningsdynamik Turbulens Datadrivna metoder Modeller med reducerad ordning Osäkerhets­kvantifiering Artificiell Intelligens Djupförstärkningsinlärning Optimering
Thomas Swahn

Verksamhetschef Myfab

0317724676 0730744676 Leder stora nätverk nationell och internationellt höghastighetselektronik
Vilhelm Verendel

Projektledare, PhD

0721642330 Datadriven innovation Data Science Data Analytics Project leadership Patent data Machine Learning Quantitative research
Yashar Mansoori

Projektledare, Forskare, PhD

0317724616‬ 0722520534 Innovation och entreprenörskap Hållbarhet i näringslivet Affärsmodeller Ny teknik och nya sätt att organisera
Zhongxia Simon He

Forskare, PhD

0723521923 High accuracy mm-wave sensing for industrial applications high data rate communication radio over fiber MMIC design mm-wave packaging
Åsa Burman

Verksamhetschef Ligthouse

0317722674

Material

Anna Carlsson

Projektledare, PhD/MEd

0317723650 0705943650 Säker mobilitet Biomekanik samt olycks- och skadeprevention
Blerina Gjoka

Projektledare, PhD

0317724353 0721645404 Grafenteknologier 2D-material polymerer och composit
Carin Eklöf-Österberg

Projektledare, PhD

0766327584 Energilagring Bränslecells- och Batterimaterial Big Science Analysmetoder Nanoteknik
Eleonor Hendar

Kommunikatör

0317724260 0767759419
Elisabeth Sagström-Bäck

Programchef SIO Grafen

0701478397 Grafen & andra 2D-material SIO Grafen 2D-material grafen metalliska material tillverkning innovationssystem offentlig finansiering internationella projekt
Hanna Ulmefors

Projektledare, PhD

0317724368 0762127842 Cellulosabaserade material Hållbar kemi Biobaserade material Funktionella material Materialutveckling Blå bioekonomi
Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

0766072284 Grafen & andra 2D-material Grafen innovation standardisering
Jon Wingborg

Projektledare, MSc

0317724024 0704360704 Grafen & andra 2D-material Grafen Kompositer Startups Lim Innovation
Jonas Löfvendahl

Kommunikatör

0317724326 0701410123 Grafen & andra 2D-material Skriva bearbeta och analysera text och kommunikation.
Kent Rundgren

Innovation Manager Ecosystem SME, PhD

0317724310 0730794283 Keramiska material Innovation Management SME keramiska material offentliga bidrag för SME nätverk marknad och försäljning
Kerstin Jedvert

Projektledare, PhD

0317724345 0723943325 Industriell materialåtervinning Cellulosabaserade material Materialvetenskap Biopolymerer Kemi Textil
Lilei Ye

Affärsutvecklare, PhD

0317224028 0738551187 Grafen & andra 2D-material Innovation nano- och kolbaserat material samt forskningsledning
Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

0317724362 0734122215 Industriell materialåtervinning Cellulosabaserade material Hållbara materialval för cirkulära produktlösningar polymera material
Michael Persson

Senior rådgivare, MBA, Professor

0793377203 Keramiska material Nanomaterial kolloidal silica papperskemi innovation
Philip Gillgard

Gruppchef Material

0317724306 0707986255 Energilagring Cellulosabaserade material Materialvetenskap Bränsleceller Polymerer Ytteknologi Kemi Affärsutveckling Strategisk marknadsföring
Sofia Kihlman Öiseth

Gruppchef Grafen

0317724339 0701478425 Grafen & andra 2D-material Materialvetenskap Grafen Mikroskopi Karaktärisering Livsmedelsvetenskap

Tillämpad AI

Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

0721640414 Affärsutveckling Beslutsstöd Maskininlärning Djupinlärning Optimering
Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

0702971317 Tillämpad matematik & optimering Artificiell Intelligens maskininlärning datavetenskap för analys och förutsägelse naturlig språkbehandling djupinlärning
Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

0731420809 Urbana digitala tvillingar Urban Digital Twins Smarta Städer projektsamordning ledning projektansökningar projektrapportering forskningskoordinering
Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

0723939692 Urbana digitala tvillingar Data science och dataanalys med ett fokus på geodata digitala tvillingar och samhällsplanering
Endre Erös

Data Scientist, PhD

0317724320 0738660916 Tillämpad matematik & optimering Programmering Automation och simuleringar för innovativa tillämpningar i industrin
Faruk Geles

Data Scientist, PhD

0703903722 Beräkningsfysik Computer vision maskininlärning djupinlärning problemlösning mjukvaruutveckling
Jens Olsson

Utvecklare, PhD

0317724335 0721563413 Parametrisk design Programmering Geometri Simulering Meshless metoder 3D Modellering Konstruktion Arkitektur
Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

0317724020 0768504671 Mjukvaruutveckling Algoritmutveckling Tillämpad matematik och Optimering
Martin Dahl

Forskningsingenjör, PhD

0704068742 Mjukvaruutveckling automation och robotik formella metoder och automatiserat beslutsfattande
Maxim Chukharkin

Data Scientist, PhD

0760648114 Datavetenskap och datorseende Utveckling av tillämpad superkondiktivitet Sensorer för magnetfält
Moheb Nayeri

Data Scientist, PhD

0733692029 Industriell materialåtervinning Datorseende fysikalisk kemi återvinning
Morten B. Kristoffersen

Forskare, PhD

0317724316 0708461066 Neurorehabilitering Neuroteknik Seriösa spel Medicinteknik
Oscar Ivarsson

Data Scientist, MSc

0317724393 0768540297 Maskininlärning Datorseende Datautforskning Visualisering
Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

0790398536 Maskininlärning mjukvaruutveckling datavetenskaplig pipeline och molntjänster