Människorna som gör det möjligt

I hela koncernen är vi över 100 medarbetare, varav hälften med doktorsexamen. Nyfiken på vilka vi är och vad vi gör? Välkommen att lära känna oss!

Filtrera på område

Ledningsgrupp

Golaleh Ebrahimpur

VD Chalmers Industriteknik, PhD/MSc

0317724300 0708209072 Affärsutveckling struktur- och organisationsutveckling
Per-Erik Nilsson

VD CIT Renergy, Docent

0705152446 Energieffektivisering tekniska system i byggnader
Anja Haraldsson

CFO

0317724325 0733035093 Ekonomistyrning redovisning och bolagsfrågor
Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet / Föreståndare f3 – Innovationskluster för hållbara biodrivmedel, PhD

0317726352 0702695390 Ledning och affärsutveckling hållbara förnybara drivmedel bioenergi strategiska energiutredningar bioraffinaderier
Paul Häyhänen

Enhetschef, Innovation & projektledning

0317724447 0723963303 Mikrovågsteknik ledning och styrning av projekt strategi- och affärsutveckling
Johan Felix

Affärsutveckling, PhD/MSc

0317724308 0733940943 Polymera material bioekonomi
Sara Wagiström

HR BP / affärspartner

0317724391 0701494798 Rekrytering employer branding kompetensförsörjning ledningsstöd kultur & arbetsmiljö

Verksamhetsstöd

Astrid Hedenström

Kommunikation

0317724029 0766117499 Kommunikation Design Art Direction Visualisering och konceptualisering Identitet!
Carina Berg

HR-ansvarig/redovisning

0317724022
Carina Bodin

Ekonomi

0732017690

Cirkulär ekonomi

Hafdís Jónsdóttir

Projektledare

0317724340 0701478427 Analys och omställning av värdekedjor Industriell materialåtervinning Logistik och cirkulär ekonomi
Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

0768585592 Cirkulär design & Spårbarhet Industriell materialåtervinning Ergonomi/samspel människa-teknik inom produkt/processutveckling cirkulär design lean manufacturing
Klas Hedvall

Projektledare, PhD

0702842271 Cirkulära strategier och affärsmodeller Analys och omställning av värdekedjor
Linnea Lindkvist

Projektledare

0317724019 0728563196 Cirkulära strategier och affärsmodeller Analys och omställning av värdekedjor Industriell och Urban symbios Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor Projektledning resurseffektivitet hållbart byggande
Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

0709383803 Projektledning Förnybar energi Energisystem Affärsutveckling Projektutveckling Cirkulär ekonomi Resursekonomi Strategiska utredningar Utvärderingar och Styrmedelsanalys
Marie Palmnäs-Bédard

Projektledare, PhD

0722276022 Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor Livsmedelsvetenskap Projektledning
Max Bekken Björkman

Projektledare

0703781671 Analys och omställning av värdekedjor Industriell materialåtervinning Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor
Nils Ólafur Egilsson

Projektledare

0317724352 0721645015 Cirkulära strategier och affärsmodeller Cirkulär ekonomi miljöanalys industriell symbios
Peter Carlsson

Projektledare, MSc

0729864212 Industriell och Urban symbios Industriell symbios externfinansierade projekt havsplast cirkulära livsmedelssystem
Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

0317724361 0733022761 Cirkulär design & Spårbarhet Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor Spårbarhet Nudging Materialvetenskap Grafen Cirkulär ekonomi Innovation Projektledning

Energi

Alexander Gerdin

Projektledare, Civilingenjör

0730884411 Energisamordning energi- och inneklimatsberäkning energieffektivisering och uppdragsledning
Anders Åsblad

Civilingenjör kemiteknik

031161063 Processintegration industriell restvärme bioraffinaderier
Anette Winter

Projektledare, Civilingenjör

0722211315 Energi och Lean i kombination bred erfarenhet från Energibranschen
Christoffer Alm

Projektledare, Civilingenjör

0702410856 Energieffektivisering och energianalys energikartläggning
Daniel Olsson

Projektledare, Tekn. licenciat

0702141215 Rätt inomhusmiljö i energieffektiva byggnader
Elin Svensson

Projektledare, Docent

031161075 Värmeåtervinning processintegration bio-CCS industriell elektrifiering massa- och pappersindustri
Emmi Voogand

Projektkoordinator

031161072
Helena Nakos Lantz

Projektledare, Civilingenjör

0762325283 Energieffektivisering Energieffektiva byggnader Värmepumpar
Heléne Johansson

Kommunikatör

0729638037 Kommunikation
Ingrid Nyström

Affärsområdeschef Samhälle, CIT Renergy, Tekn. Dr.

031161064 0703824565 Samhälle Energi- och klimatstrategiskt arbete hållbara förnybara drivmedel systematiskt energiarbete och energisamverkan i företag energisystemanalys energieffektivisering
Jessica Johansson

Projektledare, Teknologie licentiat

031173037 Hållbar utveckling energi och transporter systemanalys miljöbeteende tvärvetenskap språklig begreppshantering metodutveckling
Josep Termens

MSc, projektledare

0734117459 Energieffektivisering energisamordning förnybar energi projektledning
Karin Eriksson

Projektledare, Tekn. Doktor

031161071 0733190993
Karin Glader

Projektledare, Civilingenjör

0707747008 Energi i bebyggelsen framtidens fastigheter lågenergihus gränssnitt mellan fastighet och verksamhet.
Lars Ekberg

Chef Affärsområde Inomhusmiljö

0703151155 Rätt inomhusmiljö i energieffektiva byggnader
Malin Jacobsson

Projektledare, Civilingenjör

031173033 Hållbara energisystem projektledning elektrifiering frekvensreglering klimatåtgärder & klimatberäkningar
Mari-Liis Maripuu

Projektledare, Tekn. Doktor

0762345818
Maria Jangsten

Projektledare, Tekn. Doktor

0723780775 Industriell och Urban symbios Cirkulära och hållbara livsmedelskedjor Fjärrkyla fjärrvärme energieffektivisering energisystem kyla- och värmesystem i byggnader
Markus Lundborg

Projektledare

0705710923 Energieffektivisering inomhusklimat effektreduktion
Matthias Schmitz

Projektledare, Tekn. Dr., MBA

0736818868 Energieffektivisering koldioxidinfångning och -lagring (CCS) förbränning projektledning transportens energianvändning.
Mette Lager

Projektledare, Civilingenjör

0793595832 Energisystem energieffektivisering fjärrvärme fjärrkyla tekniska system i byggnader
Per-Åke Franck

Tekn. Dr.

031161062 0706063672 Industriell energianvändning processintegration styrmedel
Peter Filipsson

Projektledare, Tekn. Dr.

0706200908 Energieffektiva byggnader & inomhusmiljö
Pontus Bokinge

Projektledare, Civilingenjör

031173031 0763910916 Förnybara drivmedel Industriella energisystem Processintegration
Roger Nordman

Projektledare

0706010619 Energilagring Energieffektivisering Processintegration Projektledning Processledning Energisamverkan Industriella värmepumpar Energikartläggning Energikombinat
Stefan Aronsson

Vice VD CIT Energy Management, Tekn. Doktor

0706721151
Stefan Heyne

Affärsområdesledare Industri/Projektledare, Tekn. Dr.

0706331925 Industri Termokemiska processer och bioraffinaderikoncept energikartläggning processintegration energieffektivisering
Thore Berntsson

Professor

Industriella energisystem
Tommy Sundström

Projektledare, Tekn. licenciat

0703991149
Victoria Edenhofer

Projektledare, Civilingenjör

0704406468 Energieffektiva byggnader
Viktor Stenberg

Projektledare, PhD i energiomvandling

Energieffektivisering vätgasproduktion användning av vätgas konceptutveckling förbränningsprocesser fluidiserad bäddteknik tekno-ekonomisk utvärdering koldioxidinfångning och lagring (CCS)
Åsa Wahlström

Affärsområdeschef – myndigheter och branschorganisationer, Docent Adjungerad professor Lunds Tekniska Högskola

0767699366 Byggd Miljö

Innovationsledning

Aleksandra Kempinska

Projektledare

0317724302 0723533522 Immateriella rättigheter och tillgångar Datadriven innovation Affärsutveckling Effektivare samarbete för innovation Innovation tekniköverföring kommersialisering IP & IA marknadsundersökningar
Anders Engström

Projektledare, MSc

0768767371 Affärsutveckling Immateriella rättigheter och tillgångar Skapande av samarbeten och avtal för dessa företagsledning rekrytering management consulting och problemlösning.
C. Eric Ramberg

Senior Advisor, Innovation and Technology Transfer

0317724303 0725025003 Immateriella rättigheter och tillgångar Grafen och andra 2D-material Kommersialisering av innovation riskkapital patent
Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

0317726791 0705253181 Immateriella rättigheter och tillgångar Utbildning Innovationsledning projektledning och -koordinering nyttiggörande av forskningsresultat IP-relaterade frågeställningar samt polymera och biobaserade material
Elis Carlström

Senior Advisor Innovation and Technology Transfer, Tekn Dr, Docent

0702244526 Immateriella rättigheter och tillgångar Datadriven innovation Effektivare samarbete för innovation Innovation och Technology Transfers innovationsstrategi sekretess- och projektavtal i samverkansforskning tillverknings och materialteknik för avancerade keramer.
Henrik Mindedal

Senior projektledare, Msc

0708888445 Bygga nätverk och relationer driva avtalsförhandlingar och skriva ansökningar.
Ines Heinig

Projektkoordinator på SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, PhD

0317722826 0721878657 Säker mobilitet Hittar struktur i kaos och tar fram pragmatiska lösningar oberoende på ämnet
John-Fredrik Grönvall

Projektledare

0768504107 Säker mobilitet Erfarenhet från bilindustri speciellt bilsäkerhet projektledning av större projekt inom Sverige Europa och Asien
Kari Hjelt

Head of Innovation, Graphene Flagship

0723783155 Grafen och andra 2D-material Affärsutveckling Creating business from technology
Lars Nicklason

Kommunikationsansvarig Lighthouse

Journalistik Hitta essensen i krånglig information och förvandla den till något rakt och rappt
Magnus Granström

Föreståndare SAFER

0317726727 0734060424 Säker mobilitet Ledning av komplexa miljöer
Malin Levin

Biträdande föreståndare SAFER Vehicle and traffic safety centre at Chalmers

0317721119 0733330783 Säker mobilitet Strategisk kommunikation och projektledning i komplexa samverkansmiljöer
Patrik Carlsson

Director for Special Projects, PhD

0766061620
Staffan Sjödin

Projektledare, PhD

0708679109 Mikrovågor medicinsk teknik nanovetenskap/teknik riskkapital forskningsfinansiering
Thomas Swahn

Verksamhetschef Myfab, docent höghastighetselektronik, PhD

0317724676 0730744676 Leder stora nätverk nationell och internationellt höghastighetselektronik
Vilhelm Verendel

Projektledare, PhD

0721642330 Datadriven innovation Data Science Data Analytics Project leadership Patent data Machine Learning Quantitative research
Zhongxia Simon He

IEEE Senior Member, PhD

0723521923 High accuracy mm-wave sensing for industrial applications high data rate communication radio over fiber MMIC design mm-wave packaging
Åsa Burman

Verksamhetschef Ligthouse

0317722674

Material

Anna Carlsson

Föreståndare för Revere, Projektledare, PhD/MSc/MEd

0317723650 0705943650 Säker mobilitet Biomekanik samt olycks- och skadeprevention
Anna Lindgren

Projektledare, MSc

0317724356 0706811844 Hållbara Polymer Säker mobilitet Materialvetenskap polymerer biopolymerer test och verifiering
Blerina Gjoka

Projektledare, Msc/PhD i kemi

0317724353 0721645404 Grafenteknologier 2D-material polymerer och composit
Carin Eklöf-Österberg

Projektledare, PhD

0766327584 Energilagring Bränslecells- och Batterimaterial Big Science Analysmetoder Nanoteknik
Eleonor Hendar

Kommunikatör

0317724260 0767759419
Elisabeth Sagström-Bäck

Programchef SIO Grafen

0701478397 Grafen och andra 2D-material SIO Grafen 2D-material grafen metalliska material tillverkning innovationssystem offentlig finansiering internationella projekt
Johan Bengtsson

Gruppchef Material/Marknadsansvarig

0317724331 0738556239 Hållbara Polymer
Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

0766072284 Grafen och andra 2D-material Grafen innovation standardisering
Jon Wingborg

Projektledare, MSc

0317724024 0704360704 Grafen och andra 2D-material Grafen Kompositer Startups Lim Innovation
Jonas Löfvendahl

Kommunikatör

0317724326 0701410123 Grafen och andra 2D-material Skriva bearbeta och analysera text och kommunikation.
Kent Rundgren

Innovation Manager Ecosystem SME, PhD

0317724310 0730794283 Keramiska material Innovation Management SME keramiska material offentliga bidrag för SME nätverk marknad och försäljning
Kerstin Jedvert

Projektledare, Tekn.Dr.

0317724345 0723943325 Industriell materialåtervinning Hållbara Polymer Materialvetenskap Biopolymerer Kemi Textil
Lilei Ye

Affärsutvecklare, Teknisk doktor i Fysik

0317224028 0738551187 Grafen och andra 2D-material Innovation nano- och kolbaserat material samt forskningsledning
Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn. Lic/Civ.ing

0317724362 0734122215 Industriell materialåtervinning Hållbara Polymer Hållbara materialval för cirkulära produktlösningar polymera material
Michael Persson

Senior Advisor Material, MSc, PhD, MBA, Professor

0793377203 Keramiska material Nanomaterial kolloidal silica papperskemi innovation
Philip Gillgard

Projektledare, tekn.dr

0317724306 0707986255 Energilagring Hållbara Polymer Materialvetenskap polymerer ytteknologi kemi affärsutveckling strategisk marknadsföring
Shayesteh Haghighatpanah

Projektledare, PhD

0317724394 0768540283 Grafen och andra 2D-material Grafen Polymera kompositer 
Sofia Kihlman Öiseth

Gruppchef Grafen, Projektledare

0317724339 0701478425 Grafen och andra 2D-material Materialvetenskap Grafen Mikroskopi Karaktärisering Livsmedelsvetenskap

Tillämpad AI

Anders Segerlund

Data Scientist / AI-Strateg

0721640414 Affärsutveckling Beslutsstöd Maskininlärning Djupinlärning Optimering
Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist

0702971317 Tillämpad matematik och optimering Artificiell Intelligens maskininlärning datavetenskap för analys och förutsägelse naturlig språkbehandling djupinlärning
Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

0731420809 Urbana Digitala Tvillingar Urban Digital Twins Smarta Städer projektsamordning ledning projektansökningar projektrapportering forskningskoordinering
Dag Wästberg

Projektledare, Data science, Geodata specialist, MSc

0723939692 Urbana Digitala Tvillingar Data science och dataanalys med ett fokus på geodata digitala tvillingar och samhällsplanering
Faruk Geles

Data Scientist, PhD

0703903722 Beräkningsfysik Computer vision maskininlärning djupinlärning problemlösning mjukvaruutveckling
Jens Olsson

Utvecklare, PhD, MSc Engineering, MSc Architecture

0317724335 0721563413 Parametrisk design Programmering Geometri Simulering Meshless metoder 3D Modellering Konstruktion Arkitektur
Joakim Wigström

Datascientist, Chemist, PhD

0317724020 0768504671 Mjukvaruutveckling Algoritmutveckling Tillämpad matematik och Optimering
Martin Dahl

Forskningsingenjör, PhD

0704068742 Mjukvaruutveckling automation och robotik formella metoder och automatiserat beslutsfattande
Maxim Chukharkin

PhD

0760648114 Sensorer och datainsamling applicerad superledning fysik
Moheb Nayeri

Data scientist, Tekn. Dr.

0733692029 Industriell materialåtervinning Datorseende fysikalisk kemi återvinning
Oscar Ivarsson

Data Scientist

0317724393 0768540297 Maskininlärning Datorseende Datautforskning Visualisering
Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

0790398536 Maskininlärning mjukvaruutveckling datavetenskaplig pipeline och molntjänster