Magnus Granström

Föreståndare SAFER

Expertis inom

Innovationsledning, Säker mobilitet, Ledning av komplexa miljöer

Magnus har tidigare varit forskningschef och arbetat med samverkansfrågor vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Han har även haft ett flertal positioner inom näringslivet med fokus på forskningssamarbeten mellan företag och olika forskningspartners med engagemang i nationella och internationella forskningsprogram.

Magnus har en doktorsexamen.