Tillämpad matematik & optimering

Med hjälp av tekniker från matematik och datavetenskap kan vi hjälpa dig att hitta den optimala lösningen för din optimeringsutmaning.

Toppmoderna verktyg och tekniker

En optimal användning av begränsade resurser är avgörande för en hållbar framtid. Matematiska optimeringsmodeller och algoritmer har visat sitt värde för många områden av besluts- och planeringsstöd. De kan hjälpa oss att skapa effektiva energimarknader, planera transport och logistik eller hantera försörjningskedjor på ett optimalt sätt.

Inom tillämpad matematik och optimering använder vi en rad olika toppmoderna verktyg och tekniker, t.ex. metaheuristik och exakta algoritmer, för att hitta de bästa lösningarna på problem inom områdena planering, schemaläggning, processkontroll och paramtaeteroptimering. Vårt team har många års erfarenhet av tillämpad matematisk optimering och hjälper dig att hitta de optimala lösningarna för din optimeringsutmaning.

Möt experterna

Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

Endre Erös

Data Scientist, PhD

Martin Dahl

Forskningsingenjör, PhD

Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Exempel från verkligheten
Projekt

BraSatt

Södra är Sveriges största skogsägarförening. Deras hållbarhetsmål är att öka tillväxten på medlemmarnas skogsfastigheter med 20 % från 2015 till 2050. Detta kan bland a…

Projekt

AlgAIe – Optimization of algae cultivation using AI to significantly reduce methane emission from cattle

Nya studier har visat att om man tillsätter makroalgen Asparagopsis som ett komplement till boskapsfoder kan man minska boskapens metanutsläpp med över 80 %. Metanutsläpp från…

Projekt

AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot

Det övergripande målet med detta projekt är att skapa en hållbar arbetsplats där autonoma mobila enheter och människor arbetar tillsammans på ett säkert och effektivt sätt…