Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

Expertis inom

Mjukvaruutveckling, Algoritmutveckling, Tillämpad matematik och Optimering

Joakim har tidigare arbetat som mjukvaruutvecklare inom industrin, både i en konsultroll och på produktbolag. Området har bland annat varit inbyggda system. Han har även en bakgrund inom kemi och disputerade i fysikalisk kemi 2015. Arbetet gällde utveckling av biosensorer, baserade på elektrokemisk detektion och enzymer, för detektering av frisättning av neutrotransmittorer i vävnad. Sedan han började på Chalmers Industriteknik 2018 har han arbetat med att hjälpa företag med utveckling av mjukvara och algoritmer.

Projekt jag jobbat med
AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot
AlgAIe – Optimization of algae cultivation using AI to significantly reduce methane emission from cattle
BraSatt
Alla projekt