BraSatt

Tillämpad matematik och optimering

Södra är Sveriges största skogsägarförening. Deras hållbarhetsmål är att öka tillväxten på medlemmarnas skogsfastigheter med 20 % från 2015 till 2050. Detta kan bland annat uppnås om kvaliteten på markberedning och plantering kan förbättras.

Syftet med projektet är att utveckla och testa en prototypmaskin för markberedning och plantering samt att beskriva ett affärscase som omfattar tillverkning, ägande, rättigheter, försäljningsstruktur och service. Den autonoma maskinen kommer att kunna användas på 75 % av medlemmarnas produktiva skogsmark. I ett stort konsortium ansvarar teamet för tillämpad artificiell intelligens för att skapa terrängmodellen från tillgängliga datakällor och ruttplaneringen, som utgör en avancerad optimeringsutmaning.

Se projektvideo av Södra här 

Vill du veta mer?

Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…