BraSatt

Tillämpad matematik & optimering

Södra är Sveriges största skogsägarförening. Deras hållbarhetsmål är att öka tillväxten på medlemmarnas skogsfastigheter med 20 % från 2015 till 2050. Detta kan bland annat uppnås om kvaliteten på markberedning och plantering kan förbättras.

Syftet med projektet är att utveckla och testa en prototypmaskin för markberedning och plantering samt att beskriva ett affärscase som omfattar tillverkning, ägande, rättigheter, försäljningsstruktur och service. Den autonoma maskinen kommer att kunna användas på 75 % av medlemmarnas produktiva skogsmark. I ett stort konsortium ansvarar teamet för tillämpad artificiell intelligens för att skapa terrängmodellen från tillgängliga datakällor och ruttplaneringen, som utgör en avancerad optimeringsutmaning.

Se projektvideo av Södra här 

Vill du veta mer?

Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…