BraSatt

Tillämpad matematik & optimering

Södra är Sveriges största skogsägarförening. Deras hållbarhetsmål är att öka tillväxten på medlemmarnas skogsfastigheter med 20 % från 2015 till 2050. Detta kan bland annat uppnås om kvaliteten på markberedning och plantering kan förbättras.

Syftet med projektet är att utveckla och testa en prototypmaskin för markberedning och plantering samt att beskriva ett affärscase som omfattar tillverkning, ägande, rättigheter, försäljningsstruktur och service. Den autonoma maskinen kommer att kunna användas på 75 % av medlemmarnas produktiva skogsmark. I ett stort konsortium ansvarar teamet för tillämpad artificiell intelligens för att skapa terrängmodellen från tillgängliga datakällor och ruttplaneringen, som utgör en avancerad optimeringsutmaning.

Se projektvideo av Södra här 

Vill du veta mer?

Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…