BraSatt

Tillämpad matematik och optimering

Södra är Sveriges största skogsägarförening. Deras hållbarhetsmål är att öka tillväxten på medlemmarnas skogsfastigheter med 20 % från 2015 till 2050. Detta kan bland annat uppnås om kvaliteten på markberedning och plantering kan förbättras.

Syftet med projektet är att utveckla och testa en prototypmaskin för markberedning och plantering samt att beskriva ett affärscase som omfattar tillverkning, ägande, rättigheter, försäljningsstruktur och service. Den autonoma maskinen kommer att kunna användas på 75 % av medlemmarnas produktiva skogsmark. I ett stort konsortium ansvarar teamet för tillämpad artificiell intelligens för att skapa terrängmodellen från tillgängliga datakällor och ruttplaneringen, som utgör en avancerad optimeringsutmaning.

Se projektvideo av Södra här 

Vill du veta mer?

Joakim Wigström

Datascientist, Chemist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist

Anders Segerlund

Data Scientist / AI-Strateg

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…