Utbildning

För att minimera riskerna och skapa den trygghet som behövs för ett lyckat innovationsarbete behövs generell kunskap om de olika verktyg som vi arbetar med. Vi erbjuder därför utbildning i dessa frågor.

Kunskap som bidrar till lyckade innovationer

Vi vill hjälpa andra att skapa ett lyckat innovationsarbete och även att kunna implementera och nyttiggöra de resultat som kommer fram i forsknings- och utbildningsprojekt. Därför kan vi ta fram och skräddar sy utbildningar inom dessa områden. Detta är något vi bland annat gör inom ramarna för olika forskningsprojekt, både nationellt och internationellt. Vi erbjuder grundläggande kurser inom hela området för innovations ledning.

Möt experterna

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Elis Carlström

Senior rådgivare, Docent

Projekt

Graphene Flagship – Innovation

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21 europeiska lä…