Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Expertis inom

Innovationsledning, Immateriella rättigheter & tillgångar, Utbildning, Innovationsledning, projektledning och -koordinering, nyttiggörande av forskningsresultat, IP-relaterade frågeställningar samt polymera och biobaserade material

Camilla har en doktorsexamen inom materialteknik men har under de senaste åren arbetat med frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskningsresultat inom en rad olika områden. Camilla har erfarenhet av att leda arbete kring dessa frågor i såväl nationella kompetenscentrum som EU-finansierade projekt. Camilla har tidigare arbetat som patentkonsult och har därför även erfarenhet kring frågor som rör IPR.