Immateriella rättigheter & tillgångar

Uppfinningar skyddas med immateriella rättigheter såsom patent, copyright och mönsterskydd. Projektresultat kan även vara annat som kan skapa värde och vi har därför valt att vidga begreppet och pratar om immateriella tillgångar.

Från strategi till hantering av avtal

På Chalmers Industriteknik arbetar vi relativt brett inom området, både för att skapa den intelligens som behövs för att skapa strategier och ta fram processer för hur just immateriella rättigheter (IP) och immateriella tillgångar (IA) skall hanteras och avtalas före, under och efter ett innovationsprojekt.

Till IP räknas traditionellt sätt patent, mönsterskydd, varumärkesskydd och copyright, medan IA kan vara så mycket mer, t.ex. data, databaser, forskningsresultat, bilder, metoder och mycket mer. Här kommer ett axplock av vad vi gör på området:

Omvärldsbevakning

  • Sökningar i avancerade patent- och forskningsdatabaser
  • Framtagande av patent- och forskningslandskap
  • Inventering av immateriella tillgångar

Hjälp att bygga strategier

  • Strategier för hur man skyddar sina resultat och uppfinningar (patent, upphovsrätt, varumärken, designskydd mm)
  • Strategier för skydd av mjukvara och mjukvarubaserade tjänster
  • Strategier för avtal kring rättigheter inom ett samarbete
  • Workshops kring avancerad problemlösning när det kommer till IP frågor

Processer

  • Innovationshantering
  • Hantering av avtal

Möt experterna

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Anders Engström

Projektledare, MSc

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Elis Carlström

Senior rådgivare, Docent

C. Eric Ramberg

Senior rådgivare, PhD

Projekt

Graphene Flagship – Innovation

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21 europeiska lä…