C. Eric Ramberg

Senior rådgivare, PhD

Expertis inom

Innovationsledning, Immateriella rättigheter & tillgångar, Grafen & andra 2D-material, Kommersialisering av innovation, riskkapital, patent

Eric har mer än 20 års erfarenhet inom innovation, och har bland annat har arbetat med industriell FoU, riskkapital, och immaterialrätter. Han är teknisk doktor i materialvetenskap med examen från University of Pennsylvania och har en ingenjörsexamen från Pennsylvania State University. Efter post-docs hos EDF (Moret sur Loing) och CNRS (Grenoble), arbetade han i Silicon Valley åren 1999-2012 innan han flyttade till Sverige. Dual medborgarskap (US, Sverige).